Tag Archives: abdest alırken okunacak dualar

Abdest Aldıktan Sonra Okunan Dua

  Abdest Aldıktan Sonra Okunan Dua Arapçası : Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke estağfiruke ve etûbü ileyke eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resûlüke. Abdest Aldıktan Sonra Okunan Dua Türkçesi : “Allah’ım, sen noksan sıfatlardan tenzih ve cemal sıfatlarla mevsuf kılarım. Sana hamd ederim ve… Read More »

Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua Arapçası : Allâhummec’alnî sa’yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen rnakbûlen ve ticâreten len tebûren bifadlike ve birahmetike yâ Azîzu yâGaffâr. Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’ım, çalışmalarımı kabul edilmiş, günahımı bağışlanmış, amelimi kabul olmuş ve kazancımı sonsuz kıl. Fazlın ve rahmetin hür- metine, ey Aziz ve Gaffar (Üstün ve Bağışlayıcı) olan… Read More »

Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Dua

Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Dua Arapçası : Ailâhumme sebbit kademeyye alessirâti yevme tezillu fîhil- akdam. Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Dua Türkçesi :  “Allah’ım, Sırat Köprüsü üzerinde ayakların kaydığı günde, ayaklarımı sabit kıl.” Sırat Köprüsü bizim geçidimizdir. Bu köprü iman ve amele göre değişir. Bazıları için asfalt, bazıları için de kıldan ince kılıçtan keskindir. Bu köprü üzerinden geçmek her… Read More »

Boynumuzu Mesh Ederken Okunacak Dua

Boynumuzu Mesh Ederken Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme a’tık rakabetî minennâri vehfaznî minesselâsili velağlâli vel-enkâl. Boynumuzu Mesh Ederken Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’ım, boynumu ateşten koru, Cehennem zincirinden ve halkasından beni muhafaza eyle.” Cehennem’den sığınmak başlıca vazifemizdir. Cehennem’in zincirleri, halkaları ve demirleri vardır. Bunlardan sığınmak, bilhassa abdestte, boynumuzu mesh ederken okumak, bize sünnet kılınmıştır. Çünkü Peygamberimiz abdest alırken bu… Read More »

Kulakları Mesh Ederken Okunacak Dua

Kulakları Mesh Ederken Okunacak Dua Arapçası : Allâhummec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle feyettebiûne ahsenehu. Kulakları Mesh Ederken Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’ım, bana sözlerinin en güzeli olanı işitmeyi ve ona bağlanmayı nasip et.” Sözlerin en güzeli hiç şüphe yoktur ki Kuran, Ezan, vaaz sesi gibi seslerdir. Bu seslere kulak vermek ve onlara canla başla bağlanmak bize borçtur.

Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua

Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua Arapça : Allâhumme lâ tu’tınî kitâbî bişimâlî velâ min verâi zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîden. Sol Kolu Yıkarken Okunacak Dua Türkçe Manası : “Allah’ım, kitabımı sol tarafımdan ve arka tarafımdan verme, hesabımı da zor yapma.” Sol kol, zaruretleri önleyen ve taharet almamızı sağlayan, aynı zamanda birçok zararlı şeyleri önleyen kolumuzdur. Abdestte bunun… Read More »

Burnuna Su Verirken Okunacak Dua

Burnuna Su Verirken Okunacak Dua Arapça : Ailâhumme erihnî râyihatel-cenneti vsrzuknî min naîmihâ velâ turihnî râyihatennâri.” Burnuna Su Verirken Okunacak Dua Türkçe Manası : “Allah’ım, Cennet kokularını koklat, onun nimetlerinden bana rızık ver ve Cehennem kokularını bana koklatma. “ Burun insanın koku alma cihazıdır. Dünyada çeşitli kokuları aldığı gibi, ahirette de birçok kokulan koklayacaktır. Ancak kokuların en lezzetlisi Cennet kokusu,… Read More »

Misvak Kullanırken Okunacak Dua

    Misvak Kullanırken Okunacak Dua Arapça :  AlIâhumme tahhir nükhetî ve mahhid zünûbî. Misvak Kullanırken Okunacak Dua Türkçe Manası :   “Allah’ım, ağzımın kokusunu gider ve günahlarımı yok eyle.” Misvak kullanırken okunacak bu mübarek dua, çok manalı bir duadır. Buna Hz. Muhammed Mustafa devam eylemiştir. Bilhassa misvakın kullanılışındaki faydalar sayamayacak kadar çoktur. Resûlullah Efendimiz misvakı… Read More »

Abdest Almaya Başlarken Okunacak DUA

Abdest Almaya Başlarken Okunacak DUA Arapçası (Bismillâhi vel-hamdülillâhi alâ dînil İslâm. Allâhümmecalni! ؛٨٦- nettevvabîn, vec’alnî minel mütetahhirîn, vec’alnî min ibâdike’ssâlihîn, vec’alnî minellezîne lâ havfun aleyhim velâhüm yahzenûn. El dülillâhillezî câalel mâe tahûren vel-islâme nûren.) Abdest Almaya Başlarken Okunacak DUA Türkçe Manası:  “Allah’ın ismi ile, İslam dininin içinde bulunduğum için O’na hamd ederim. Allah’ım! Beni tövbe edenlerden ve tövbe sebebiyle… Read More »

Elleri Yıkarken Okunacak DUA

Elleri Yıkarken Okunacak DUA Nedir? Abdest alırken okunacak dualardan, Elleri Yıkarken Okunacak DUA ile ilgili rivayet; Ebû Hureyre (r.a.) anlatıyor: Allah Rasûlü (s.a.v.) yemek yedikten sonra ellerini yıkarken şöyle derdi: “El-hamdu lillâhillezî yut’imu ve lâ yut’amu menne ‘aleynâ fehedânâ ve et’amenâ ve sekâ-nâ.” Yediren, fakat yedirilmeyen Allah’a hamdolsun. O, bize lütfundan hidâyet verdi, karnımızı doyurdu, susuzluğumuzu giderdi.… Read More »

Boynu Meshederken Okunacak DUA

Abdest Alırken Boynu Meshederken Okunacak DUA Nedir? Abdest Alırken Okunacak Dualar. “Allâhumme a’tik rakabetî mine’n-nâri vahfaznî mine’s-selâsili ve’l-ağlâl.” Allah’ım! Boynumu ateşten azâd et ve zincirden ve boyun bağı demirlerden muhafaza buyur.

Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua

Abdest alırken dua okumak çok faziletli birşeydir. Her uzvumuzu yıkarken farklı dualar okunur. İşte Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua; “Allâhumme âtini kitabî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ.” Allah’ım! Kitabımı sağımdan ver ve beni kolay bir hesaba çek.  

Başı Mesh Ederken Okunacak Dua

Başı mesh ederken okunacak dua nedir? Abdest alırken başı mesh etme esnasında hangi dua okunur? “Allâhumme ezıllenî tahte zilli ‘arşike yevme lâ zille illâ zılluk.” Allah’ım! Arş’ının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde beni Arş’ının altında gölgelendir.

Ayakları Yıkarken Okunacak Dua

Rabbimizin huzuruna çıkarken, namaz için abdest alırken abdestimizi dualarla bezemeliyiz. Abdest alırken okunan duaları daha önce sizinle paylaşmıştık. Şimdi biraz detaya inelim ve abdest alırken ayakları yıkarken hangi dua okunur ona bakalım. Ayakları Yıkarken Okunacak Dua Arapça : “Allâhumme sebbit kademeyye ‘ale’s— sırâtı yevme tezillu fîhi’l-akdâm.” Ayakları Yıkarken Okunacak Dua Türkçe Anlamı Manası : Allah’ım! Bazı ayakların… Read More »

Abdest Duaları

Abdest Duaları Hangileridir? Abdeste başlamadan önce ve abdest alırken hangi duaları etmek makbuldür? İşte bu sorualarınızın cevabı; Abdestin başında besmele çekmek sünnet, her organı yıkarken besmele çekmek ise abdestin âdâbındandır. Abdest aldıktan sonra Hz. Peygamber(s.a.v.)’e salat u selâm getirmek sünnettir. Kelime-i şehâdet ve duâ mendup olup, Müslim, Ebû Dâvûd ve İbni Mâce’nin Hz. Ömer (r.a.)’dan… Read More »

Abdeste Başlarken Okunacak Dua

Güzel bir abdestle kılınan namaz kadar bir müslümana keyif veren başka bir şey yoktur herhalde. Peki güzel ve hakkıyla bir abdest almadan önce hangi duayı ya da duaları okumamız gerekir? “Bismillâhilazîm ve’l hamdülillâhi alâ dini’l Islâm” . “Yüce Allah’ın ismini anarak başlarım. Beni Islâm dini ve akidesi üzere yarattığı için hamd ederim.” Abdest almaya niyetlendikten… Read More »