Category Archives: Büyüklerin Duaları

Büyüklerin Duaları ve Faziletlerini Paylaştığımız Kategorimiz. Din Büyükleri, Tasavvuf Önderleri ve Cemaatlerin, Tarikatların Önde Gelenlerinin Yaptığı Dualar.

Hızır (a.s) İbrahim Temimi Hazretlerine Hediyesi Olan Dua

  Hızır (a.s) İbrahim Temimi Hazretlerine Hediyesi Olan Dua Hızır (a.s) İbrahim Temimi Hazretlerine; Sana hediyeler getirdim dedi. Nedir o hediyeler? diye sordu. Güneş doğmadan ve batmadan önce oku; Fatiha süresi (7 Defa) Okunuşu 1- Bismillahirrahmânirrahîm. 2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin 3- Errahmânir’rahim 4- Mâliki yevmiddin 5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în 6- İhdinessırâtel müstakîm 7-… Read More »

Nurun Nübüvvet Duası ve Sırları

  Nurun Nübüvvet Duası ve Sırları Nurun Nübüvvet Duası büyük bir nimet olarak bilinir. Çeşitli amaçlar ve ilahi güç için okunur. Karabüyü, büyücülük, büyü, şantaj, zehir, kötü rüya ve nedeni bilinmeyen garip hastalıkları önler. Kıskançlık, aldatma veya hıyaneti önlemek için de nurun nübüvvet duası okunur. Nurun Nübüvvet Duası Aşağıda ki Ayetlerden Oluşmaktadır; Kalem Suresi 51… Read More »

Tüm Kilitli İşleri Açan Çok Tesirli Dua Tertibi

Tüm Kilitli İşleri Açan Çok Tesirli Dua Tertibi Bu dua tertibi gerçekten çok önemli ve faziletlidir. Gerçekten inanarak kalpten gönülden uygulayalım inşallah. Pazarı Pazartesiye bağlayan gece, çarşambayı perşembeye bağlayan gece ve Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yapmak daha hayırlıdır. Önce 4 rekat Allah rızası için namaz kılıyoruz 1000 defa ” YA LATİF ” esmasını çekiyoruz 100… Read More »

“Sıkıntımı aç Ya Rabbi” Kelimetül Ferec Duası Arapça Türkçe Yazılışı ve Fazileti

“Sıkıntımı aç Ya Rabbi” Kelimetül Ferec Duası Arapça Türkçe Yazılışı ve Fazileti Kelimetül Ferec duası, her türlü sıkıntıda anında, “Sıkıntımı aç Ya Rabbi” diye dua ederse sıkıntısı anında açılacaktır. Bilindiği üzere duanın kabul olması için faziletine ve 5 vakit namaz kılma şartı vardır. Türlü nedenlerle, aşırı heyecan yapıp, strese paniğe korkuya kapılanlar için sıkıntının açılması… Read More »

7 Kere Okunan Sevapları Kat Kat Olan Salevat-ı Muza’afat (Cibril Salavatı)

Her derde deva. Herkesin ihtiyacı olan sevapları kat kat olan bir salevat. Özellikle bizleri çok seven Cibril aleyhisselamı da içine alan tek salavat. 7 kere okunduğunda ne istenirse inşaAllah Rabbimizin okuyana nasip ettiği çok değerli bir salavat. Salevat-ı Muza’afat Arapça Okunuşu: Salevat-ı Muza’afat Türkçe Okunuşu Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin salâten tühallü bihel’ukadü Ve tüferracü… Read More »

Hz. Adem (a.s.) İle Hz. Havva Validemizin Yaptıkları Dua

Hz. Âdem (A.S.) İle Hz. Havva Validemizin aşağıda ki duayı yaptıkları rivayet olunur. “Rabbena zalemnâ enfusenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne mine’I-hâsirîn.” Manası: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan, hüsrana uğrayanlardan oluruz. (A’râf: 23)

Hz. Eyyûb (A.S.)’ın Hastalığından Dolayı Yaptığı Diğer Bir Duâ

Hz. Eyyûb (a.s.), şiddetli bir hastalığa yakalanınca Rabbine şöyle duâ etti: “İnnî messeniye’ş-şeytânu binusub.” Gerçekten şeytan bana kahredici bir acı ve hastalık dokundurdu. (Sâd: 41) Hz. Eyüp’ün (a.s), hastalığının iyileşmesi ve sıkıntısının giderilmesi için Allah’a şöyle duâ ettiği bildirilmektedir: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ “(Ey Peygamberim!) Eyüp’ü da hatırla. Hani… Read More »

Hz. Meryem Validemizin Doğum Esnasında Yaptığı Duâ

Hz. Meryem Validemiz Doğum Esnasında aşağıda ki duayı yaptığı rivayet olunmuştur. “İnnî e’ûzu bike ve zurriyyetehâ mine’ş-şeytâni’r-racîm.” Manası: Allah’ım! Onu ve zürriyetini kovulmuş şeytandan sana sığındırıyorum. (Âl-i İmrân: 36)

Sorgusuz Sualsiz Cennete Gitmek İçin Salavat

Ulu Serverimiz (s.a.v) Allah’a yemin ederek diyor ki; Bu salavatı şerifeyi hayatı boyunca bir defacık bir saatte veya bir Cuma gününde veya bir ayda bir defa okursa Allahü teala o kimseyi sorgusuz sualsiz cennete gönderir. Her kim ki bu salavatı Şerifeyi yazıp üzerinde taşırsa bütün korktuğu şeylerden emin olur. Cebrail (a.s.) Peygamber efendimize (s.a.v.) müjdeleyerek… Read More »

Hz Hızır Aleyhisselam’ı Çağırma Duası Beyti

Hz Hızır Aleyhisselam’ı Çağırma Duası Beyti Nedir Nasıl Okunur?  Hızır aleyhisselâm zaman zaman bazı kimselere görünür, darda kalanlara yardım eder, hayırlı ve güzel yerlerde bulunur. Bazı Allah dostları, sıkıntılı anlarda, Hızır aleyhisselâmdan istimdat için aşağıdaki beyti okumuşlardır. Gücü hakkında kimsenin tahayyül edemeyeceği mucize bir dua. Hızır Aleyhisselamı Çağırma Duası fazlasıyla etkili bir duadır. Duada, Allah’ın… Read More »

ALLAH’IN İZNİYLE 3 GÜNDE KESİN ETKİLİ İSMİ AZAM DUASI

Allah’u Teala ol der ve olur. O herşeye kadir olan bir olan tek olan yaradandır. 3-5-7 gün gibi ibareler genel olarak bu duayı yapan kardeşlerimizin geri dönüşleriyle belirlenmiştir. Sizde kalpten ve samimiyetle bu duayı yaparak inşAllah sonuç alacaksınızdır. Burada mühim olan hayırlı dilerler dilemek ve namazlarımızı aksatmadan kılarak hayır işleyerek bu duaya devam etmektir. İsmi… Read More »

SEYYiD YAHYA ŞiRVANi KUDDiSE SIRRAHüS-SüBHANi HAZRETLERiNiN ViRD-i-SETTAR ŞERID VE TERCEMESi

Rahman ve Rahiym olan Allahu tealanın ismiyle başlarım: Allahım ! Ey, bütün ayıplarımızı, kusu!’larımızı ve noksanlarımızı örten ; ey bütün kötülüklerimizi ve günahlarımızı setrederek bizleri zel il ve h acil eylemeyen ulu Allahım! Ey, hükmünde galip ve aziz olan yüce Rabbim ! Ey, biz aciz ve günahkar kullarını, fazl-ü keremiyle yarligayıp bağışlayan, ey ululardan ulu… Read More »

Hz. Süleyman (A.S.)’ın Yaptığı Dua

Hz. Süleyman (A.S.)’ın Yaptığı Dua: “Rabbiğfir lî ve heb lî mulken la yenbağî liehadin min ba’dî. İnneke ente’l-vehhâb.” Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak olan bir saltanat ihsan et. Şüphesiz ki, lütuf ve ihsanı bol olan, ancak sensin. (Sâd: 35)

Hz. Nuh (A.S.)’ın Tufandan Sonra Yaptığı Dua

Hz. Nuh (A.S.)’ın Tufandan Sonra Yaptığı Dua:  Hz Nuh (a.s.) tufan olup bitince Allah’a aşağıda ki dua ile haykırdı. Tufan gerçekleşip kâfirler bir bir boğulunca Hz. Nûh (a.s.) şöyle duâ etti: “Rabbiğfir lî ve livâlideyye ve limen dehale beytî mu’minen ve Ii’l-mu’minîne ve’l-mu’minât. Ve lâ tezidi’z-zâlimîne illâ tebârâ. Hz. Nuh (A.S.)’ın Tufandan Sonra Yaptığı Dua… Read More »

Evliyaullah’ın Zikri

Evliyaullah’ın Zikri Aşağıdaki duayı her gün okuyanların Allah’ın izni ile günahlarının affolacağı, derecelerinin yükseltileceği, rızıklarının genişletileceği ve okuyana on haslet verileceği hususunda Gümüşhanevi hazretleri’nin tavsiyeleri vardır. Bismillahirrahmanirrahim* La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyı ve yümıtü ve hüve hayyün la yemutü ye hüve ala külli şey’in kadir* La ilahe… Read More »

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin Tesbihi

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin Tesbihi Arapçası : Sübhânallâhi ve bi hamdihi, lâ ilâhe illâ ente ve bihamdike, Allâhumme fâricel. hemmi ve kâşifel ğammi, mücîbe da’vetil mudtarrîne, Rahmâned-dünyâ vel-âhireti ve rahîmehumâ. Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin Tesbihi Türkçe Anlamı : Allah’a hamd ve teşbih eylerim. Senden başka ilah yok, ancak  sen varsın. Sana hamd ederim. Düşünceyi ve üzüntüyü kaldıran, sıkıntıda kalanın… Read More »

İbrahim İbn-i Ethem’in Münâcatı

İbrahim İbn-i Ethcm’in Münâcatı Arapçası : İlâhî, ente zû fadlin ve mennin fe innî zû hatâyâ fa’fu annî. Fezannî fîke yâ Rabbî cemîlün, fe hakkik yâ İlâhî hüsne zannî. İlâhî, lâ tuazzibnî fe innî mukirren billezî kad kâne minnî. Yezunnunnâsu bî hayren fe innî eşerrül-halki in lem ta’fü annî. İlâhî, abdükel âsî etâke mukirran biz-zünûbi kad… Read More »

Câfer-i Sâdık’ın Duası

Câfer-i Sâdık’ın Duası Arapçası : Allâhumme ahyinî saîden ve emitnî şehîden bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn Câfer-i Sâdık’ın Duası Türkçe Anlamı : “Ey Allah’ım, beni said (iyi, mutlu, cennetlik) olarak dirilt ve şehit olarak öldür. Rahmetinle ey Merhamet Edicilerin En Merhametlisi.” Bu dua iyi yaşamaya, şehit olarak ölmeye yöneliktir. Câfer-i Sâdık bu duasında cidden çok iyi şeyleri istemiştir.… Read More »

Veysel Karani’nin Duası

Veysel Karani’nin Duası Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm. İlâhî ente Rabbi ve enel abdü ve entel Hâliku ve enel mahlûku ve enter-Rezzâku ve enel merzûku. Ve entel Mâliku ve enel memlûku ve entel Azîzü ve enezzelîlü ve entel Ganiyyü ve enel fakîrü ve entel Hayyü ve enel meyyitü, ve entel Bâkî ve enel fâni, ve entel Kerîmu ve enel-leîmü, ve… Read More »

Peygamberimizin Bir Duası

Peygamberimizin Bir Duası Arapçası: BismillâhirRahmânirRahîm. Allâhümme yâ âlimessirri vennecvâ, ve yâ kâşifed-duri vel belâya ic’alilemre ferecen ve mehrecen bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Peygamberimizin Bir Duası Türkçesi : “Ey gizliyi ve fısıltıyı duyan ve bilen, ey zarar ve belaları kaldıran Allah’ım. Rahmetinle benim işimi genişlet, meşakkatimi kaldır, ey esirgeyenlerin en esirgeyicisi.”