Category Archives: Esmaül Hüsna

Başladığı İşi Kolay Bitirmek İçin

99 – ES SABÛR : [ Çok sabırlı ] Zikir Sayısı : 298 – Başladığı işi kolay bitirmek için okunur. Ebced değeri 298 Ya Sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Müşkülat anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder. Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. O işten acizlik getirmez, ondan vaz geçmeden sonunu getirir. Kalbi… Read More »

İçki Ve Zindan Kurtulmak Ve Güzel Ahlak İçin Okunur

98 – ER RAŞÎD : [ Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran ] Zikir Sayısı: 514 – İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için okunur. Ebced değeri 514 Ya Raşîd ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman… Read More »

Bol Mal Şeref Ve Rızık Sahibi Olmak Okunacak Esma-ül Hüsna

97 – EL VÂRİS: [ Hakiki malik/sahibi olan ] Zikir Sayısı: 707 – Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak. Ebced değeri 707 Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.

Maddi Ve Manevi Güzellik İçin Okunacak Esma-ül Hüsna

EL BEDî’ : [ Hayret verici şekilde alemleri yokdan var eden ] Zikir Sayısı: 86 – Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için. Ebced değeri 7396 Ya Bedi ismini zikreden sanatında ilerler, başarılı olur. Görülmemiş icatlarda bulunur. Bilmediğini anlama gücü oluşur. Zarar ve ziyandan kurtulur. İşsiz olan iş bulur, işini kaybeden işine kavuşur.

Çocukların İtaatkar Olması İçin Okunacak Esma-ül Hüsna

EL H Â D Î: [ Hidayet veren, istediği kulunu m uradına erdiren ] Zikir Sayısı : 400 – Çocukların itaatkar olması için okunur. Ebced değeri 400 Ya Hadi ismini zikreden hidayete erer. Hükmedecek kuvvete erer. Her işinde başarılı olur. Bütün mahlukat itaat eder. Rızkını kolay kazanır.

Hastalıklardan Kurtulmak İçin Okunacak Esma-ül Hüsna

EN NÂFİ’ : [ Faydalı şeyleri yaratan ] Zikir Sayısı: 201 – Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak. Ebced değeri 201 Ya Nafi ismini zikreden güzel bir hayat yaşar. Darlık, hastalık, musibet, stres ve sıkıntılardan kurtulur. Sırlara vakıf olur. Bir hastayı eliyle mesh ettiğinde, o hasta şifa ve afiyet bulur.

Kaza Beladan Uzak Olmak İçin Okunacak Esma-ül Hüsna

EL MÂNİ’: [ Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen ]218 DUÂ İLE HERŞEY MÜMKÜN Zikir Sayısı: 161 – Kaza beladan uzak olmak için okunur. Ebced değeri 25.921 Ya Mani ismini zikreden çok korktuğu ve çekindiği şeylerden emin ve muhafaza olur. Gelecek zararlardan korunur. Ya Mani ismi insanı şehvet ve nefsin arzularından korur. Yatarken okunursa eşler arasındaki… Read More »

Bol Rızık Ve Zenginlik İçin Okunacak Esma-ül Hüsna

EL M UĞNİ: [ Dilediğini zengin kılan ] Zikir Sayısı: 1100 – Geçim genişliği, bol rızık ve zeng: nlik için okunur. Ebced değeri 1100 Ya Muğni ismini zikreden bütün işlerinde kolaylık bulur. Fakirlikten kurtulur. Rızkı bol, maişesi geniş olur. Her gün seher vaktin de 1100 defa okuyan ruhi bunalımdan ve fakirlikten kurtulur. Muhtaçlık çekmez.

Büyük servet ve geniş rızık için Okunacak Esma-ül Hüsna

EL GANİ YY: [Çok zengin ve herşeyden müstağni] Zikir Sayısı : 1060 – Büyük servet ve geniş rızık için okunur. Ebced değeri 1060 Ya Ganiyy ismini zikreden; maddi ve manevi zenginliğe ulaşır, hiç bir şeye muhtaç olmaz. Zenginlerden olur. Vakıa süresini okuduktan sonra 1060 defa çekilirse çok bereketi görülür.

Küsleri barıştırmak için Okunacak Esma-ül Hüsna

EL CÂMİ’ : [ İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan ] Zikir Sayısı: 114 – Küsleri barıştırmak için. Ebced değeri 12.996Ya Cami ismini zikredenin dostları çoğalır, ayrılık ve hasret çekmez. Her maksadına kolayca ulaşır. Dünya ve ahiret saadetine erer. Bir şeyi zayi olan, eşi terkeden Ya Cami ismini 114 defa okursa geri dönerler.

Eşler arasını düzeltmek için Okunacak Esma-ül Hüsna

EL MUKSİT : [ Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan ] Zikir Sayısı : 209 – Eşler arasını düzeltmek için okunur. Ebced değeri 209 Ya Muksit ismini zikreden vesveseden, öfkeden, hiddetten, kalp sıkıntısından, şeytan şerrinden kurtulur. Bu isim ateş söndürme, insanı sakin kılma hususunda etkilidir

İşlerin Kolaylığı için

ZÜLCELÂLİ VELİKRÂM : [ Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi ] Zikir Sayısı: 1155 – işlerin kolaylığı için okunur. Ebced değeri 1155 Ya Zülcelali Velikram ismini zikreden her isteğine kavuşur. İzzet ve şerefe nail olur. Duaları kabül olur. Vesveseden korunur. Dünya; okuyanın hizmetçisi olur.

Mal ve Kazanca zarar gelmemesi için

MÂLİKÜL MÜLK : [ Mülkün ebedi sahibi ] Zikir Sayısı: 212 – Mal ve kazanca zarar gelmez. Ebced değeri 212 Ya Malikel Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Rütbe ve makamı yükselir. Kimseye muhtaç olmaz. Halk arasında sevilen, sayılan, aziz biri olur. Kalbinde şüphe ve vesvese olan Ya Malikel Mülk zikrine devam ederse… Read More »

Eşler arasında muhabbet için

ER RAÛF : [ Çok lütüfkar Çok esirgeyen ] Zikir Sayısı: 287 – Hiçbir varlıktan zarar görmez. Ebced değeri 287 Ya Rauf ismini zikredenin kalbinde şefkat, ruhunda letafet meydana gelir. İnsanlar arasında sevgi, saygı ve şefkat görür. Eşiyle arasında geçimsizlik ve uyuşmazlık olan hergün Utarit saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikrederse; sorunlar ortadan kalkar,… Read More »

Kalp huzuru için Okunacak Esma-ül Hüsna

EL AFÜVV: [ Çok affeden ]Zikir Sayısı : 156 – Rızık bolluğu Kalp huzuru için okunur. Ebced değeri 156 Ya Afüvv ismini zikreden kişi, iyi ahlak sahibi olur. Allah’ın mağfiretine nail olur, Allah’ın rızasını kazanan kullardan olur. Öfke anında 10 defa Ya Afüvv ismini zikredip ardından salatü selam okursa sakinleşir.

Rüyada Lale Görmek Ne Anlama Gelir Neye İşarettir?

kayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Lale görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Sizde rüyanızda Lale gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz. Rüyada görülen lale, vefasız bir kadına çağrışım yapar, ıı ı/aıı güzel evlada, güzel kadına, sevindirici bir habere işaret sayı Kimi zaman ise, neşeye, sevince işaret eder.… Read More »

Zülüm ve fenalıktan korunmak için

EL MÜNTEKİM : [ Suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran ] Zikir Sayısı : 630 – Zülüm ve fenalıktan korunmak için. Ebced değeri 630 Ya Müntekim ismini okuyanlar düşmanlarının şerrinden korunurlar. Allah; okuyanın düşmanınına karşı intikamını alır. Hiç kimse Ya Müntekim ismini zikredene bir kötülük yapamaz.