Category Archives: Günlük Dualar

Hergün Okumamız Gereken Günlük Hayatımızla İlgili Dualar ve Bu Günlük Duaların Türkçe Anlamları Manaları.

Ondört Bin Salavat Gücünde Bir Salavat

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî adede kemâlillâhi ve kemâ yeliyku bi kemâlin. “Allah’ıml Efendimiz Muhammed’e ve âline senin nezdindeki kemalât adedince ve ondaki kemalâta yaraşacak tarzda salat eyle. ” Bu salavat-ı şerife (14000) salavat gücünde çok faziletli bir salavat-ı şerifedir. Şeytan çok ibadetlere el uzatır, lakin salavat-ı şerifeye el uzatamaz. Çünkü Ruhaniyet-i… Read More »

Üç Ayların Fazileti ve “Sübhânallâhil-Hayyi’l-Kayyûm” Zikri Duası

Es Selamun Aleykum kardeşlerim. Bu hafta ki zikir etkinliğimizde “Sübhânallâhil-Hayyi’l-Kayyûm” zikrini okuduk. Hay ve Kayyum olan Allah’ı tesbih ederim dedik. Etkinliğimizde toplamda 68.350 Adet okundu zikrimiz. Katılan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun, Rabbim kabul buyursun ecrini artırsın. Amin. Kardeşlerim 3 aylara girdik hamd olsun. Çok faziletli bereketli günlerdeyiz. Dünya işlerinden biraz sıyrılıp ahiretimiz için yatırım… Read More »

“Estağfirullah el-Azim” Fazileti ve Manası – Zikir Etkinliğimizin Duası

  Es Selamun aleykum kardeşlerim. Bu hafta zikir etkinliğimizde “Estağfirullah el-Azim” zikrini yaptık inşallah. Yine yoğun bi katılım sağladınız Allah hepinizden razı olsun. Youtube’da toplam 162.500 adet okuduk, instagramda da 37.500 adet olmak üzere toplamda 200 bin adet okumuş olduk inşallah. Rabbim cümle okumalarımızı kabul buyursun her gün bu istiğfarı yapmayı nasip etsin. Kardeşlerim duamıza… Read More »

Geçim Sıkıntısı ve Rızık Bolluğu İçin Bu Esmaları 21 Gün Okuyun

  Kazancın bereketlenmesi ve rızık darlığı için bu Esmaül Hüsna’ları okuyalım kardeşlerim. Tertibi tarif ettiğimiz gibi uygulayın inşallah. Allah tüm hayırlı dileklerimizi isteklerimizi kabul buyursun. Amin. Önce 2 rekat Allah rızası ve rızkımın bereketlenmesi kazancımın artması niyeti ile ilk gün 2 rekat namaz kılınması çok daha faydalı olur. Namaz bittikten sonra 51 defa Besmele(Bismillahirrahmanirrahim” 51… Read More »

Recep Ayında Okunacak Dualar ve Zikirler

Allah’a binlerce kez şükürler olsun ki bizleri 3 Aylara ve ilk ayı Recep Ayına bizleri ulaştırdı. Bu aylar Ramazan Ayına hazırlık aylarıdır. Hem Recep Ayını hem Şaban Ayını bol bol ibadetle dua ile geçirmeli ve Ramazan’a hazırlanmalıyız. Recep Ayında gün gün yapılacak duaları aşağıda sizlerle paylaştık, Rabbim okumayı okutmayı nasip etsin. Recep Ayının İlk On… Read More »

Huvellahullezi Arapça Okunuşu Meali ve Faydaları

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hüvellâhüllezî lâ ilahe illâ hü-ve. Alimül-gaybi veşşehâdeti. Hüverrahmânürrâhimü. Hüvel-lâhüllezî lâ ilahe illâllâ hüve. El-melikül kuddûsüs-selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârül mütekebbirü. Sübhâ-nellâhi amma yüşrikûne. Hüvel-lâhül halıkul bâriül musavvirü lehül esmâül hüsnâ yüsebbihu lehü mâ fissemâvâti vel’ardı. Ve Hüvel’âzîzül hakîmü. Hüvellâhüllezî Meali: “Koğulmuş şeytan’m şerrinden Semî ve Alîm olan Allah’a sığınırım. O göürüleni de görülmeyeni de bilen,… Read More »

Her Sabah Okunması Gereken Dua

Her Sabah Okunması Gereken Dua Arapçası : Allâhumme tasaddak aleyye bi tûlil umri ve sıhhatil bedeni ve selâmetissadri ve hüsnil afiyeti ve sâatir-rızki, vel emni vel ferâği ven- necâti an eydizzalemeti, vel vecâheti minennâsi vel fehmi fîlulûmi vel- meârifi vel-Kur’âni, ve bekâil îmâni ve halâvetil îmâni vel âfiyetişşâmi- leti li cemîi ahvâli ve bit’tibâi nebiyyike Muhammedin… Read More »

Tıraş Olduktan Sonra Okunacak Dua

Tıraş Olduktan Sonra Okunacak Dua Arapçası : Elhamdülillâhillezî kadâ annâ nüsukenâ. Allâhumme zidnâ îmânen ve yakînen ve tevfikan ve afven vağfirlenâ ve li âbâinâ ve ümmehâtinâ vel müslimîne ecmaîn. Tıraş Olduktan Sonra Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Hac ibadetlerini bize emreden Allah’a hamdolsun. Allah’ım, iman ve kesin inanışımızın ışığını çoğalt, Tevfik (başarı) ve yardımını fazlalaştır. Bizi, babalarımızı,… Read More »

Tıraş Olmadan Okunacak Dua

Tıraş Olmadan Okunacak Dua Arapçası : Elhamdülillâhi alâ mâ hedânâ vel-hamdülillâhi alâ mâ enama bihi aleynâ. Allâhumme hâzihi nâsiyetî fe tekabbel minnî vağfirlî zünûbî. Allahummağfirlî ve lil muhallikîne vel mukassirîne yâ vâsi’al mağfireti, âmin. Tıraş Olmadan Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Bize hidayet nasip ettiği için Allah’a hamd olsun. Bize ihsan buyurduğu nimetler için Allah’a hamd ve… Read More »

Camiden Çıkarken Okunacak Dua

Camiden Çıkarken Okunacak Dua Arapçası : Bismillâhi vesselâmü âlâ Resûlillâhi. Allâhumme innî e^elüke min fadlike. Allâhumme a’simnî mineşşeytânirracîm. Camiden Çıkarken Okunacak Dua Türkçe Anlamı : Bu dua ve bundan önceki dualar çok makbul dualardır. Gerek camiye girerken, gerek cami içinde ve gerekse çıktıktan sonra bu dualara devam etmenin fazileti hesapsızdır. Camiden çıkarken okunacak dua çok mühimdir. Çünkü… Read More »

Yatsı Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua

Yatsı Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua Arapçası :  Yâ dâimen bilâ fenâin ve yâ kâimen bilâ zevâlin ve yâ müdeb- biren bilâ vezirin. Sehhil aleynâ ve ebeveynâ külle asrin. Yatsı Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Devamı olup sonu olmayan, ayakta olup hiç yıkılmayan ve ey tedbiri güzel alıp veziri bulunmayan (Allah’ım), işlerimizi ve anne babalarımızın işlerini… Read More »

ikindi’den Sonra Okunacak Dua

ikindi’den Sonra Okunacak Dua Arapçası : Allâhummerzuknâ minel-ayşi er’adehü ve minel umri es’adehu ve minerrızki evsa’ahu. ikindi’den Sonra Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Allah’ım, geçimin en tatlısını, ömrün en saadetlisini ve rızkın en bolunu bana nasip eyle.”

Öğle Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua

Öğle Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua Arapçası :Allâhummec’al evvele yevminâ hazâ salâhen ve evsatehu felâhen ve âhirehu necâhen. Öğle Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua Türkçe Anlamı : Allah’ım, günümüzün evvelini salah (iyi hal) , ortasını felah (kurtuluş) ,sonunu da necat (başarı) kıl. Günümüzün ilk saatlerini ıslah-1 hal (iyi hal) üzere geçirmemiz, orta kısmı olan öğle mahallini kurtuluş ve… Read More »

Evden Çıkarken Okunacak Dua

Evden Çıkarken Okunacak Dua Arapçası : Bismillâhi tevekkeltü ala’llâhi velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil Azîm. Evden Çıkarken Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Allah’a güvendim. Kuvvet ve kudret o’ndandır, yüce ve büyük O’dur.” Kapıdan çıkarken ancak ve ancak Allah’a güvenerek çıkılmalıdır. Ne paraya ve ne de silaha güvenmelidir. Onlar birer… Read More »

Eve Girildiğinde Okunacak Dua

Eve Girildiğinde Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme innî es’elüke hayrel mevleci ve hayrel mahreci, bismillâhi velecnâ, bismillâhi harancâ ve ala’llâhi Rabbenâ tevekkelnâ. Eve Girildiğinde Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Allah’ım, Senden evime hayırla girip hayırla çıkmamı istiyorum. Allah’ın adıyla girer, Allah’ın adıyla çıkarız. Rabbimiz Allah’a tevekkül ederiz.” Evimiz, huzur yuvamızdır. Fakat çok zaman için bir sıkıntı hapishanesi… Read More »

Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Dua

Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Dua Arapçası : Allâhumme bârik lehum fîmâ rezektehum, veğfir lehum, verhamhum. Hane Sahibine Misafirin Yapacağı Dua Türkçe Anlamı : “Allah’ım, (hane sahibine) verdiğin rızıkta bereket kıl. Onları bağışla ve esirge.” Misafirin duası geçerlidir. Üç kimsenin duası reddolunmaz. Biri mazlum, biri oruçlu, üçüncüsü de misafirin duasıdır. “Misafir on bereketle gelir, dokuzunu hane sahibine… Read More »

Birlikte Yiyen Kimselerin Yapacağı Dua

Birlikte Yiyen Kimselerin Yapacağı Dua Arapçası : Elhamdü lillâhillezî at’amenâ ve sekânâ ve ca’alenâ minel müs- limîn. Birlikte Yiyen Kimselerin Yapacağı Dua Türkçe Anlamı : “Bizleri yediren, içiren ve bizi Müslümanlardan yapan Allah’a hamd ederiz.” Yemek bittikten sonra Rabbimize çok hamd ve senada bulunmalıyız. Çünkü ancak bu sayede kulluğumuzu yerine getirmiş oluruz.

Yemek Yendiğinde Okunacak Dua

Yemek Yendiğinde Okunacak Dua Arapça : Elhamdü lillâhillezî at’amenî hazâ ve rezekanîhi min ğayri havlin minnî velâ kuvvetin. Yemek Yendiğinde Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Benim hiçbir kuvvetim yok iken bana bu yemeği İhsan eden ve onu bana rızık yapan Allah’a hamd ederim.” Yemek bitince hem ellerimizi yıkanmalı, hem de Rabbimize hamd etmeliyiz. Çünkü yediren içiren o’dur.… Read More »

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua

Yemeğe Başlarken Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme bârik lenâ fîmâ razaktenâ ve kınâ azâbennâr, Bis-millah. Yemeğe Başlarken Okunacak Dua Türkçesi : ‘‘Allah’ım, rızık olarak bize verdiğini bereketlendir, bizi ateş azabından muhafaza eyle. Allah’ın ismiyle başlıyorum.” Yiyeceğinizi bereketlendirmek için mutlaka dua okumalı ve baş-langıçta Besmele çekmeliyiz. Ancak bu sayede yediğimiz bize hayır edebilir. Aynı zamanda Allah’a şükretmiş oluruz. Verdiği nimetin… Read More »

Su İçtikten Sonra Okunacak Dua

Su İçtikten Sonra Okunacak Dua Arapçası : Sübhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ, inneke entel Alîmül Hakîm. Su İçtikten Sonra Okunacak Dua Türkçesi : “(Melekler:) Seni tenzih ederiz, Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Çünkü hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan şüphesiz ki Şensin Sen! (demişlerdir.)” Su içerken Arada Okunacak Dua Duanın Arapçası : Elhamdülillâhillezî ca’alel-mâe… Read More »