Category Archives: Dualar ve Anlamları

Dualar ve Anlamlarıyla İlgili Makalelerin Yer Aldığı Bölümümüzdür. Duaların Anlamlarını Öğrenebileceğiniz Yazıları Bu Bölümde Bulabilirsiniz.

Herşeyin Hayırlısı

Gebze’de ikamet ederken evinde Kuran okumam için beni davet eden güzeller güzeli bir hanım vardı. Kuran okuduktan sonra sohbet ettik ve sonrasında bir arkadaşlık kurduk fırsat buldukça bir araya gelmeye başladık. Bir gün bana “hocam size bir şey anlatacağım lütfen bunu gittiğiniz yerlerde anlatın insanlar ibret alsınlar” dedi. Ben de heyecanla ne anlatacak diye beklerken… Read More »

Samimi Dua

    2005 yılında evlenip ilk evime Beykoza’a taşındım. Şirin bir mahalleydi, insanları çok cana yakın ve sevecenlerdi. Komşuluk duygusunu en samimi şekilde hissettim. Komşularımın hepsi birbirinden kıymetli ve benim için özeldiler. Yeri geldi anne, yeri geldi abla, yeri geldi kardeş, yeri geldiğinde ise en yakın dost ve sırdaş oldular. Onların içerisinde biri vardı ki… Read More »

Teslimiyet

Bir arkadaşımın bebeği olmuştu. Mevlit programı yapmam için beni davet etti. Bende gittim okumalarımızı ve dualarımızı yaptıktan sonra beni yatak odasına davet etti. Hocam, bebeğime nazar dualarım okur musun dedi. Birlikte yatak odasına için geçtiğimizde arkadaşım, – Kızımın bir hastalığı var ve tahlilleri güzel çıkmıyor dedi. Ben de bu senin için imtihan ve sabretmen gerekiyor… Read More »

Engelleri Kaldıran Hayırlı Kapılar Açan Dua

Allah bizlere duayı çok büyük bir lütuf olarak verdi. Bilhassa namazlarımız sonrası acizliğimizi ve kulluğumuzu göstermek için el açmalı dua etmeliyiz. Duanız öncesi aşağıda ki Esmaül Hüsnaları en başında bir kere Besmele ile 3 yada 7 yada 21 yada 41 defa okuyup duamızı edelim. Rabbim samimi yapacağınız her duaya karşılık verir. Emin olun bu dua… Read More »

“Sıkıntımı aç Ya Rabbi” Kelimetül Ferec Duası Arapça Türkçe Yazılışı ve Fazileti

“Sıkıntımı aç Ya Rabbi” Kelimetül Ferec Duası Arapça Türkçe Yazılışı ve Fazileti Kelimetül Ferec duası, her türlü sıkıntıda anında, “Sıkıntımı aç Ya Rabbi” diye dua ederse sıkıntısı anında açılacaktır. Bilindiği üzere duanın kabul olması için faziletine ve 5 vakit namaz kılma şartı vardır. Türlü nedenlerle, aşırı heyecan yapıp, strese paniğe korkuya kapılanlar için sıkıntının açılması… Read More »

Huvellahullezi Arapça Okunuşu Meali ve Faydaları

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hüvellâhüllezî lâ ilahe illâ hü-ve. Alimül-gaybi veşşehâdeti. Hüverrahmânürrâhimü. Hüvel-lâhüllezî lâ ilahe illâllâ hüve. El-melikül kuddûsüs-selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârül mütekebbirü. Sübhâ-nellâhi amma yüşrikûne. Hüvel-lâhül halıkul bâriül musavvirü lehül esmâül hüsnâ yüsebbihu lehü mâ fissemâvâti vel’ardı. Ve Hüvel’âzîzül hakîmü. Hüvellâhüllezî Meali: “Koğulmuş şeytan’m şerrinden Semî ve Alîm olan Allah’a sığınırım. O göürüleni de görülmeyeni de bilen,… Read More »

Elli Dört Farz

1-Allah Teala’yı bir bilip daima O’nu zikretmek. 2-Helalından giyinmek. 3-Abdest almak. 4-Beş vakit namaz kılmak. 5-Cünüplükten yıkanmak. 6-Rızık için Allah’a güvenmek. 7-Helalından yemek ve içmek. 8-Kanaat etmek. 9-Allah’a güvenmek. 10-Cenabı Hakk’ın hükmüne razı olmak. 11-Nimete karşı şükretmek. 12-Belaya karşı sabretmek. 13-Günahlara karşı tevbe etmek. 14-İhlas üzere ibadet etmek. 15- Şeytanı düşman bilmek. 16- Her şeyde… Read More »

Evden Çıktığı Zaman Edeceği Dualar

Evinden çıktığı zaman edeceği dualar kitabın başında geçmişti. Bunu çok yapması müstehaptır. Ailesi, akrabaları, arkadaşları ve komşuları ile vedalaşması da müstehaptır. Onlardan dua ister ve onlara dua eder. • Ebu Hureyre radıyallahu anden: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim bir yolculuğa çıkmak isterse, geride bıraktıklarına: Estevdiukumullahellezi latediu vedaiuhu Sizi kendisine emanet bırakılanları zayi… Read More »

Karia Suresinin Sırları

Bismillâhirrahmânirrahiym. El kâriah. Mel kâriah. Ve mâ edrâke mel kâriah. Yevme yekûnun nâsü kel ferâşil nıcbsûs. Ve tekûnül cibâlü kel ıhnil menfûş. Fe emmâ men sekulet mevâziynüh. Fe hüve fî ıyşetin râdıyeh. Ve emmâ men haffet mevâziynühû fe ümmühû hâviyeh. Ve mâ edrâke mâ hiyeh. Nârun hâmiyeh. Manası: Kâria, nedir o Kâria? Kananın ne olduğunu… Read More »

Amenerresulu Meali

Amenerresulu Meali آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۲٨٥﴾ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ… Read More »

Servet İsteme Duası

Servet İsteme Duası Arapçası : Allâhumme innâ nes’elükel-hüdâ vettuka vel-afâfe vel-ğınâ. Servet İsteme Duası Türkçe Anlamı : “Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.” Burada hidayet, takva, iffet ve zenginlik isteniyor.

Nikah Duası

Nikâh Duası Arapça : BismillâhirRahmânirRahîm. Allâhümme ellif beynehumâ kemâ ellefte beyne ebînâ Âdeme ve ümminâ Havvâe aleyhimesselâm bil yümni vel yüsrâ, ve kemâ ellefte beyne nebiyyinâ Muhammedin aleyhisselâm ve beyne ümminâ Aişete ve Hadîcetel Kübrâ. Allâhümme, elkı beynehümâ meveddeten kemâ elkeytehâ beyne Aliyyin radıyallâhu anhü ve Fâtımetez Zehrâ, ve kemâ elkeytehâ beyne bintey Muhammedin aleyhisselâmü ve… Read More »

Düşmana Karşı Okunacak Dua

Düşmana Karşı Okunacak Dua Arapça : Seyühzemul cem’u ve yuvellûned-dubur, belissâatu mev’iduhum vessâatu edhâ ve emerru, Allâhumme encizni mâ va’adtenî, Allâhumme âti mâ va’adtenî, Innâ fetahnâ leke fethan mübînâ, liyağfire leke’llâhu mâ takad- deme min zenbike ve mâ taahhara ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstakîmâ ve yensurake’llâhu nasren azîzâ, Nasrun minallâhi ve fethun karîb,… Read More »

Savaş Anında Yapılacak Dua

Savaş Anında Yapılacak Dua Arapça : Allâhumme ente adüdî ve nasîrî bike ehûlü ve bike esûlü ve bike ukâtilü. Savaş Anında Yapılacak Dua Türkçesi : “Allah’ım, kudretimi veren Şensin. Sadece Senin rızanı kazan-mak için savaşa gidiyorum. Yalnız Senin yardımınla hücum ederim.”  

Akşam Üzeri Yolculuk Yaparken Okunacak Dua

Akşam Üzeri Yolculuk Yaparken Okunacak Dua Arapça : Yâ ardu Rabbi ve Rabbükellâhu, eûzü billâhi min şerrike veşerri â hulika fîke, ve şerri mâ yedübbü aleyke, eûzübike min esedin ve esvede ve minel hayyeti vel-akrebi ve min sâkinil beledi ve min vâlidin vemâ velede. Akşam Üzeri Yolculuk Yaparken Okunacak Dua Türkçe Manası : “Ey toprak, benim ve… Read More »

Yola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır

Yola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır Arapça : Allâhumme ileyke teveccehtü ve bike i’tasamtüm, Allâhummekrinî mâ ehemmenî vemâ lâ ehtemmü lehu. Allâhumme zevvidnitakvâ, vağfirlî zenbî, ve veccihnî lil hayri eynemâ teveccehtü. Yola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır Türkçe Anlamı : “Allah’ım, sadece Sana döndüm, ancak Sana yalvardım. Allah’ım, önemli olan ve olmayan işlerimde… Read More »

Gemiye Bindiğinde Okunacak Dua

Gemiye Bindiğinde Okunacak Dua Arapça : Bismillâhi mecrehâ ve mürsehâ, inne Rabbi leğafûrun rahîm. Vemâ kaderullâhe hakka kadrihi vel ardu cemîan kabdatuhu yevmel kıyameti vessemâvâtü matviyyâtün biyemînihi, sübhânellâhi ammâ vüşrikûn. Gemiye Bindiğinde Okunacak Dua Türkçesi : “Gemiye Allah’ın adıyla binin ki onun yürümesi de, demir atması da Allah’ın iradesiyledir. Çünkü Rabbim, Gafur’dur (Bağışlayıcı), Rahim’dir (Esirgeyici).” “Onlar Allah’ı gerektiği gibi… Read More »

Bir Şehre Girdiğinde Okunacak Dua

Bir Şehre Girdiğinde Okunacak Dua Arapça : Allâhumme barik lenâ fîhâ, Allâhummerzuknâ fîhâ mennahâ, vehabbibnâ ila ehlihâ ve habbib sâlihî ehlihâ ileynâ. Bir Şehre Girdiğinde Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’ım, bu şehri bize mübarek kıl. Allah’ım, nimetlerinden bizi rızık landır, halkını bize sevdir ve bizi de onlara sevdir.” Bir şehre girildiğinde o şehrin halkı ile kaynaşmak, karşılıklı… Read More »

Evden Dışarı Çıkarken Okunacak Dua

Evden Dışarı Çıkarken Okunacak Dua Arapça : Bismillâhi tevekkeltü alallâh, velâ havle velâ kuvvete illâ billah. Evden Dışarı Çıkarken Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’ın ismiyle, Allah’a tevekkül ettim. Kuvvet ve ibadet ve taat yapmak ancak Allah’ın yardımıyladır.” Evden sokağa çıkıldığında bu duanın okunmasında çok isabet vardır. Çünkü büyüklerimiz böyle yapmışlardır.  

Evimize Girerken Okuyacağımız Dua

Evimize Girerken Okuyacağımız Dua Arapça : Allâhumme innî es’elüke hayrel mevleci ve hayrel mahreci, bismillâhi velecnâ ve bismillâhi harancâ ve alallâhi Rabbenâ tevekkelnâ. Evimize Girerken Okuyacağımız Dua Türkçesi : “Allah’ım, hayırlar hususunda Senden hayırlı çıkış ve giriş iste­rim. Ey Allah’ım, Senin adınla girdik, yine Senin adınla çıkarız. Yalnız Allah’a, Rabbimize güvendik ve dayandık.” Bu dua eve girildiğinde… Read More »