Tag Archives: allahtan af dileme duası

Allah’tan Af Dileme Duası

Yüce Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Biz aciz kulları her zaman O’na dua etmeli, tövbe istiğfar ederek O’ndan bağışlanma dilemeliyiz. Allah içten bir şekilde af dileyen kullarını bağışlar, cehenneminden ilk önce çıkanlardan eyler. Allah’tan af dilemek, günahları itiraf etmek için yapılan duâ. Allah’a yakın olmak ve O’nun rızasına uygun hareket etmeyi sürdürme isteği, bazı… Read More »

Af Dilemek İçin Okunacak Dualar

    Af dilemek için okunacak dualar nelerdir? Allah’tan af dileme duası ve anlamları nelerdir? Şefkati ve merhameti sonsuz âlemlerin Rabbi Allah’a, O’nun kainatın bağrında cilvelenip duran rahmet tecellileri adedince hamd ü sena; kainata rahmet ve şefkat peygamberi olarak irsal buyurduğu Peygamber Efendimiz’e, aile efradına ve sahabe-i güzinine de nihayetsiz salat ü selam olsun! Allahım,… Read More »

Af Dileme Duası

Rabbimizin rahmetine ve bağışlayıcılığına sığınarak ondan gönülden af dilemek için dualar. Rahmetini hatıra getirdikçe reca duygularımızın daha da köpürdüğü âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükür; Rabb-i Rahimimizi bize tanıtan varlığın biricik vesilesi Efendimiz Hazreti Muhammed’e, âline, ashabına nihayetsiz salât ü selâm ediyor ve merhamet dilenmek üzere bir kere daha merhameti sonsuz olanın ulu… Read More »

Af Dilemek İçin Edilecek Dua

Af Dilemek İçin Edilecek Dua. Yokluğu, varlığıyla süsleyen, damlaya deryaların vüs’atin. bahşeden, zerreye güneş olma istidadını veren âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, varlığın çehresindeki perdeyi kaldıran; eşyanın ruhunda meknî bulunan sırları gün yüzüne çıkaran; yerle gök arasındaki kopukluğu giderip bir kere daha arzı semâlara bağlayan Allah Rasûlü’ne, âline, ashabına salât ü selam ediyor ve kapısının tozu-toprağı gözlerimize… Read More »

Allah’tan Af Dilemek İçin Dua

Allah yarattığı biz kullarına azap etmek istemez. O çok bağışlayan ve affedendir. Kul kulluğunu bilir gönülden af dilerse, günahlarına tövbe ederse muhakkak ki Yaradan onun bu dualarına karşılık verecektir. Günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlere bile manevî kirlerden arınma fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi Rabbimize hamd, Cenâb-ı Hakk’ın O’na itaati Kendine itaat kabul ettiği bir… Read More »