Category Archives: En Güzel Dualar

Hamamlar Hakkında

Ebu Hureyre (radıyallahudan merfu ve mektu olarak rivayet olunduğuna göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurmuştur: “Müslümanın girdiği hamam, ne güzel yerdir ki girince, Allah’tan Cenneti diler ve Cehennem’den O ’na sığımr.”25°

Uğur (Hayra Yormak) ve Uğursuzluk Hakkında

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Sirayet etme ve uğursuzluk yoktur. Onların en doğrusu, uğurdur” buyurdu. “Uğur nedir?” nedir diye sorulunca da “Kişinin duyduğu güzel sözdür” buyurdu.2*Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) hayra yormayı severdi.Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hicret yolculuğunda yaşadığı olay da bunun gibidir. O yolculukta bir adamla karşılaştılar ve adını sordular. Adam “Bureyde (Dolucuk)?”Rasulullah… Read More »

İnsanın Hoşuna Giden ve Nazar Değmesinden Korkulan Şey Hakkında

“Bağına girdiğinde ‘A lla h ’ın dilediği (olur) Allah’ın yardımı olmadan, hiç bir kuvvet yoktur demeli değil m iydin?..” (Kehf, 39)Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Nazar, haktır. Eğer, kaderin önüne bir şey geçebilseydi o, nazar olurdu.”^ 2Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: “Biriniz, kendisinde veya malında, hoşuna giden bir şey… Read More »

Taze Meyve Gördüğünde Yapılacakk Dua

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) dedi ki: İnsanlar, yeni çıkmış bir meyve gördükleri zaman ondan Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem fe getirirlerdi. Allah Rasulü, onu eline alınca “Allah’ım, meyvelerimizi bizim için bereketli kıl, şehrimizi bizim için bereketli kıl. Sa’ımızı ve müddüm üzü240 bize bereketli kıl” diye dua eder sonra o meyveyi, yanındaki çocukların en küçüğüne verirdi.241

Kendisinden Eza Giderilen Kişi Hakkında

Ebu Eyyub el-Ensari (radıyallahu anhfdan rivayet edildiğine göre o, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sakalından bir ezayı uzanıp almıştı. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Ey Eba Eyyub! Allah da senden hoşlanmadığın şeyi gidersin” diye dua etti. Diğer bir rivayette ise “Sende hiçbir kötülük kalm asın ey Eba Eyyub!” dua etmiştir Ömer (radıyallahu an/i/dan rivayet olunduğuna… Read More »

Binek Tökezlediğinde Yapılacak Dua

Ebu’l Müleyh’in bir sahabiden (Usame b. Umeyr) rivayet ettiğine göre, o şöyle demiştir: “Ben, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem fm terkisindeydim. Atımın ayağı tökezleyince “Kahrolasıca Şeytan!” dedim. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Kahrolasıca Şeytan, deme! Çünkü öyle dediğin zaman şeytan bir ev kadar büyür ve ‘Kuvvetimle (yaptım)’ diye övünür. Bilakis sen ‘Bismillah’ de! Eğer böyle… Read More »

Ayak Uyuşması Hakkında

Heysem b. Haneş dedi ki: Biz, Abdullah b. Ömer (radıyallahu anhumafnm yanında idik. Onun, ayağı uyuştu. Bir adam ona ‘En çok sevdiğin insanı an’ dedi. İbn Ömer ‘Ey M uhammed’ dedi de sanki ayakları bağdan kurtuldu.234 Mücahid dedi ki: Ben İbn Abbas (radıyallahu anlamının yanında iken bir adamın ayağı uyuştu. İbn Abbas ona ‘En çok… Read More »

Kulak Çınlaması Hakkında

Ebu Rafi (radıyallahu anh) dedi ki: Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: Birinizin kulağı çınladığı zaman beni hatırlasın, bana salat etsin ve “Beni anan kimseyi Allah da hayırla ansın” desin.233

Aynaya Bakıldığında Yapılacak Dua

Zikredildiğine göre Enes (radıyallahu anh) şöyle demiştir: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) aynaya baktığı zaman şöyle derdi: “Yaratılışımı düzenleyip biçimlendiren, bana, yüzümün şeklini ikram edip onu güzelleştiren ve beni, Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun.”23Ali (radıyallahu an/ı/den rivayet olunduğuna göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) aynaya baktığı zaman şöyle dua ederdi: “Allah’a hamd olsun. Allah’ım, yaradılışımı güzelleştirdiğin… Read More »

Çarşılara Girerken Yapılacak Dualar

Ömer b. el-Hattab (radıyallahu an/ı/dan rivayet olunduğuna göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim bir çarşıya girip ‘Allah ’tan başka ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk, O ’nundur ve hamd, O’nadır. Hayat verir ve öldürür. O ’nun her şeye gücü yeter’ derse Allah (sb) bir milyon hasene yazar, ondan bir milyon seyyieyi… Read More »

Meclislerde Yapılması Gereken Dualar

Ebu Hureyre (radıyallahu anh)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Kim bir mecliste, oturup çokça lakırdı eder de o meclisten kalkmadan önce ‘Allah’ım, seni hamdinle teşbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet eder, senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim’ derse o mecliste olan hataları bağışlanır.”Başka bir hadiste ise “Eğer hayırlı… Read More »

Yangın Görünce Ne Yapılır?

Zikredildiğine göre Amr b. Şuayb’ın dedesinden şöyle dediğini rivayet etmiştir: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin. Çünkü tekbir, onu söndürür” buyurdu.220

Horozun Ötmesi, Eşeğin Anırması ve Köpeğin Havlaması Hakkında

Ebu Hureyre (radıyallahu a n hfd an rivayet olunduğuna göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Eşeğin anırmasını işittiğiniz zaman, şeytandan A llah’a sığının. Çünkü o, şeytan görmüştür. Horozun ötüşünü işittiğinizde ise Allah’tan, fazlını isteyin çünkü o, melek görm üştür.”218 Cabir (radıyallahu anh) dedi kİ: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Geceleyin, köpeklerin… Read More »

Doğum Sırasında Yapılacak Dualar

Zikredildiğine göre Fatıma (radıyallahu anhafm n doğumu yaklaşınca Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Ümmü Seleme ve Zeyneb bt. Cahş’a Fatıma’nın yanma gidip Ayete’l Kürsi’yi ve “Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra Arş’a istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan A… Read More »

Nikâh’ta Okunacak Dua (Hutbe-i Hace)

Ebu Hureyre (radıyallahu anft dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) birisi evlendiğinde onu şöyle diyerek tebrik ederdi: “Allah senin için mübarek kılsın ve üzerine bereket indirsin. İkinizin arasını hayır üzere birleştirsin.”Am r b. Şuayb’ın, dedesinden rivayet ettiğine göre Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Biriniz, bir kadını nikahladığı veya cariye aldığı… Read More »

Bir Yerde Konaklayınca Yapılacak Dualar

Havle bt. Hâkim (radıyallahu anha) dedi ki: Allah Rasulü’nü şöyle derken işittim: “Kim bir yerde konaklar ve ‘Yarattıklarının şerrinden, A llah ’ın mükemmel olan kelim elerine sığınırım ’ diye dua ederse, o konak yerinden gidene kadar ona hiçbir şey zarar vermez.”

Misafirlik Hakkında

Abdullah b. Busr (radıyallahu anh) dedi ki: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) babama misafir oldu. Ona, yem ek ve vetbe18? ikram ettik, onlardan yedi. Sonra hurma getirildi.Hurma yiyiyor ve baş parmağıyla orta parmağını birleştirerek, iki parmağı arasına atıyordu. Sonra ona, içecek getirildi. Onu içti, sonra sağ yanındakine verdi.Sonra Babam, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in bineğinin… Read More »

Selam Verme Hakkında

İmran b. Husayn (radıyallahu anh) dedi ki: Bir adam gelip Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem fe ‘Es-Selâmu aleykum ’ dedi. Nebi, selamını aldı ve adam oturdu. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) “On (hasene) ” dedi. Sonra, bir diğeri geldi ve “Es-Selâmu aleykum ve rahm etullah’ dedi. Nebi selamını aldı ve adam oturdu. Nebi (sallallahu aleyhi… Read More »

Bir Köye veya Yerleşim Yerine Girerken

Suheyb (radıyallahu anh/dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) girmek istediği bir yerleşim yeri gördüğü zaman şöyle dua ederdi: “Ey yedi göğün ve göklerdekinin, yedi yerin ve barındırdıklarının Rabbi! Şeytanların ve saptırdıklarının da Rabbi! Rüzgârların ve savurup götürdüklerinin de Rabbi olan Allah’ım! Senden, bu beldenin, ehlinin ve beldede bulunanların hayrını isterim. Onun, ehlinin… Read More »

Yemek ve İçmek Hakkında

Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yeyin ve Allah ’a şükredin.” (Bakara, 172) Ömer b. Ebi Seleme’den dedi ki: Allah Rasulü bana şöyle buyurdu: “Yavrucuğum, Allah’ın ismini an, sağ elinle ve önünden ye!”1?? işe (radıyallahu anha) dedi ki: Allah Rasulü şöyle buyurdu: “Sizden biri bir şey yiyeceği zaman, yemeğin başında, Allah’ın ismini… Read More »