Category Archives: Fetvalar

Allah’ın (cc) Sıfatları

Bunların hepsi de muhaldir. Bu sıfatlar, kıdem-i zamani ile kadim ve hudus-i zâti ile hadistirler. 25 Soru: Cenab-ı Hakk’ın Semi ve Basar s ıfa t la rı mevcut ve m ad um o lan her şeye ta a llu k eder mi? Cevap: Hak Teala’nın Semi ve Basar sıfatları mevcut olan şeylere taalluk eder. O… Read More »

Allah’ a (cc) iman

Soru: İnsanlar, yaptıkları işleri Allah(cc) yazgısı ile mi yaparlar, yoksa irade-i cüz’iyeleri ile mi işlerler? Cevap: Cenab-ı Hak, kulunun yapacağı işi ve onu ne şekilde işleyeceğini biliyor. Bunun için, o işi, kulun yapacağından dolayı takdir buyurmuştur. Kulun, iradesine dayalı işlerde, önce kendi cüz’i iradesi, sonra Allah’ın iradesi sadır olur. 2 Soru: Allah’a (cc), Peygamber’e (sav),… Read More »