Category Archives: Ahlak Gelişimi

Okul Mutlaka Desteklenmelidir

Okullarımızdaki eğitim problemlerinin baş sorumlularından biri de anne babalardır. Bilhassa kalabalık sınıfların olduğu okullarda öğretmenler bilgi ve tecrübelerini öğrencilerine yansıtmakta, onları çevreye yöneltmekte zorluk çekerler. Yüzlerce anne babanın öğrenimlerini, birikimlerini, projelerini, maddî imkânlarını okula yöneltmeleri ile okulun bir anda değişi vereceği ortadadır. Anne babaların kabiliyetleri, iş ortamları, eserleri, süratle okula intikal etmelidir. Ne yazık ki… Read More »

Yüksek Beklenti Çocuğu Elde Edeceklerinden de Uzaklaştırır

Potansiyelini henüz bir üst sınıfa geçebilecek kadar kullanabilen bir çocuktan okul birincisi olmasını bekler ve ona bu yönde baskı yaparsanız çocuk, sınıfını geçmekte de zorlanabilir. Beklentileriniz çocuğun kullanabileceği güçten daha fazla olmamalıdır. Çocuğunuzu, öğretmenlerini, okul yönetimini ve sistemini, okulun kendi içinde taşıdığı engelleri iyi tanımazsanız çocuğunuz hakkında doğru bir beklenti oluşturamazsınız. Anne babalar şunu öncelikle… Read More »

Çocuğun Okul Başarısı Tek Ölçü Değildir

Okul, çocukların başarı potansiyelini ortaya çıkarmakta ve geliştirmekte her zaman yeterli olmaz. Okulda çok başarılı olmadığı halde okul sonrasında önemli başarılar elde etmiş çok insan vardır. Anne baba çocuklarının başarma gücünü sadece okul başarısı ile ölçerse, onların gerçek kapasiteleri ile ilgilenme ve onu geliştirme imkânlarından uzaklaşır. Çocukların okulda tökezlemeleri hayatta da tökezleyecekleri anlamına gelmez. Çünkü… Read More »

Kutsal Gün ve Geceler Birer Mükemmel Okuldur

özel gün ve gecelerle bayramlarımız, taşıdıkları büyük sanat ve ahlâk muhtevası ile, toplum dayanışmasına insan güzelliğine dönük yönüyle, mâziden aldığı gücü ilerilere taşıması ile ve bütün öğreticiliğiyle mükemmel bir okuldur. Kutsal gün ve gecelerle bayramlarımızda insanlar kendi muhasebelerini yaparlar, gözlerini başkalarına çevirirler, enerjilerini topluma yansıtırlar, imkânlarını başkalarına açarlar. Ahlâkımızın, sanatımızın, kültürümüzün en coşkulu şekilde yaşanması,… Read More »

Ahlâk Eğitiminde Din Nasıl Bir İmkân Veriyor?

Dinin eğitim, inanç, ahlâk, sanat ve estetik imkânlarından faydalanacak kurumlar, çocukların zihinsel ve ruhsal başarılarında çok hayati görevler yaparlar. Çocuklar ve gençler bu kurumlarda ahlâkî ilkelerin hayata nasıl aksettirildiğini görür, üstün kişilik modellerinden faydalanırlar.”Çocuk büyüsün… Kendi ahlâk sistemini ve kaynağını seçsin… Biz ona karışmayalım..” düşüncesinin yaygın olduğu toplumlar bugün ahlâkî problemlerle uğraşmaktadır. Bu toplumlar ahlâkı… Read More »

Aile Büyüklerine Karşı Tutumunuz da Çocuk İçin Bir Modeldir

Ailenin, büyüklerine karşı saygısı, vefası, çocukta zengin izlenimler uyandıran davranışlardır. Büyüklerinize verdiğiniz anlam çocuk için bir model teşkil eder. Sizin, büyüklerinize karşı tavrınız, bayata karşı tavrınızı hemen hemen tam isabetle ortaya koyar. Anne babalar bütün ilişkilerinde, bütün davranışlarında çocuklarına bir değer sunmalıdırlar. Büyüklere saygıdan tutunuz, komşuluk ilişkilerine kadar bütün davranışlarınız çocukta olumlu veya olumsuz bir… Read More »

Aileler, Birbirlerinin Çocukları İle İlgilenmelidir

Madem zararlı dış etkiler, tehlikeli uyarıcılar çeşitlenmiş ve süratlenmiştir, öyleyse faydalı ve güzel kaynaklar da çeşitlendirilmelidir. Ailelerin birbirlerinin çocukları ile ilgilenmesi farklı bir kaynak ve imkândır. Arkadaşlarınızın çocuklarını doğum günlerinde, başarılı veya başarısız oldukları durumlarda, hastalık süreçlerinde, özel gün ve gecelerde, bayramlarda arayıp onlara dost ve arkadaşça bir ilgi sunduğunuzda onları keyiflendirmiş, kuvvetlendirmiş olursunuz. Şüphesiz… Read More »

Ailenin Projesi İşbirliği ve Gelişme Sağlar

Eğitimde büyük problemlerimizden birisi, çocuğun önüne ulaşılabilir ara hedefler koyamamak, onun başarıyı ve bir hedefi ele geçirme zevkini tatmasını temin edememektir. Canlı, renkli, ulaşılabilir ara hedeflerin olmaması okul hayatını sıkıcı kılan sebeplerden biridir. Meselâ, bir grup öğrenci çevreden ilaç toplayıp ihtiyacı olanlara bir sağlık kurumu kanalı ile aktarma projesini yürüttüğünde şu sonuçlara ulaşılacaktır: Öğrenciler, •… Read More »

İş Eğitimi, Ahlâkî Olgunlaşmayı Teşvik Eder

Çocukların bir iş (iş, beceri, sanal) öğretiminden uzak tutulması, onlara ahlâkî ilkelerin kazandırılmasında çeşitli engeller ortaya çıkarmıştır. “Gününü gün etmeye çalışıyor.” diye oğlundan uzun uzun şikâyet eden bir baba, bir eczanede çalışan on dört-on beş yaşlarındaki iki çocuktan gıpta ile söz etmişti. Bu iki çocuk bütün dünya ile baş edebilecek gibi sağlam duruyordu. Yaşıtlarından daha… Read More »

Geçmişten Geleceğe Giden Köprüler Üzerinde Yürümeliyiz

Anne babalar çocuklarına her anlama ve hissetme merhalesinde, yaşadıkları şehrin ve imkânlar elverdiğince ülkenin tabiat, kültür ve tarihi zenginliklerini göstermelidirler. Çocukların, yaşadıkları toplumun geçmişine ve geleceğine karşı olumlu tavırlar geliştirebilmeleri, toplumun özüne yönelecek duyarlılıkları ile kolaylaşır. Çocuklara insanın sanat yönünü göstermek mecburiyetindeyiz. Bunu geçmişten geleceğe uzanan köprüler üzerinde yaptığımızda çocuklarımızın insana, sanata, kendi toplumlarına karşı… Read More »

Gerçek Kaliteyi, Kaliteden Zevk Alma Duygusu Üretir

Kalite; emek, özen ve kaliteden zevk alma duygusu. Bir ilişkinin kalitesinde de aynı ihtiyaçlar geçerlidir. O ilişkiye emek vereceksiniz o ilişki üzerinde sorumlu ve özenli davranacaksınız, bunları yapmaktan da özel bir zevk duyacaksınız. Çocuğunuzla etkili bir iletişim için çaba göstermekten zevk almadığınızda en iyi sonuca ulaşamazsınız. Çocuğunuza ayırdığınız zamandan en küçük bir şikâyetiniz bile, onunla… Read More »

Ailenin İletişim Başarısı Çocuğun Kendine Güvenini Besler

  Ailenin diğer ailelerle, insanlarla ve kurumlarla iletişimlerindeki başarıları ailenin özel ritmini etkileyen özel bir sestir. İletişimde aktif olan ve saygı gören bir aile, çocuğun hareket yeteneğine canlılık katar. Bu durum çocuğun sosyalleşme sürecini hızlandırır, etrafına uyum sağlamasında oıja destek olur.İletişimde hep pasif olan ve kendine güvenle bakmayan bir aile ortamında bulunan çocuk, pasif davranış… Read More »

Hayranlık Kültürü, Çocuk İçin Elverişsiz Bir Gelişme Ortamıdır

Anne babanın küçük şeylere büyük önem vermemeleri, büyüklükler karşısında küçük davranmamaları çocuğun karakter teşekkülünde etkili olur. Her şeyi ve herkesi alkışlama konusunda çok istekli olan bir ailede çocuğun faydalı ile faydasızı, güzelle çirkini, iyi ile kötüyü ayırma gücünün doğru gelişmeme ihtimali vardır. Küçük menfaatler, küçük insanlar, küçük davranışlar ve küçük sonuçlar karşısında hep hayran olan… Read More »

Güzelliğe Yaptığınız Katkı, Herkes İçin Etkileyicidir

Bizde derin izler bırakan insanları hatırlayınız. Onların im i önemli özellikleri daima haklı bulunmaları değil, o haklılığa yaptıkları katkıdır. Onlar duygu, düşünce ve davranışları ile bir eylemi haklı kılarlar. Güzel ahlâkın davranış kalıplarına dökülürken bir orijinallik, bir farklılık kazanması o ahlâkı besler. Böyle bir dikkat ve sanat içindeki ailede çocuk neşeli, güvenli, huzurlu olur; bu… Read More »

Güzel Ahlâk Çocuğa Bir Bütün Olarak Sunulmalıdır

Çocuğa güzel duygu, düşünce ve davranışların kazandırılmasında en büyük engellerden biri ailenin davranış kalitesinin yüksek olmamasıdır. Ailenin davranış kalitesini düşüren yanlışlıkların başında başkalarının arkasından konuşmak gelir. Bu öyle büyük bir belâdır ki, çocuğun kendisine sunulan ahlâk sistemine karşı bağlarını zayıflatır, çocuğun kendisine, ailesine ve diğer insanlara karşı güvenini kaybetmesine sebep olur. Başkalarının arkasından konuşmak çok… Read More »

Ailenin Hayat Karşısındaki Tavrı Çocuğu Sessizce, Ama Derinden Etkiler

İnsanlar ve olaylar karşısındaki tepkileriniz, hayata bakış açınızı gizli gizli çocuğa taşır. Tavırlarınız, duygularınız, konuşma ve yorumlarınız, hayatın karşısında nerede durduğunuzu çocuğa tarif eder. Sizi duygulandıran olaylar iç dünyanızı çocuğa aktarır. Duygulanmalarımız, hepimiz için ruh dünyamızın aynasıdır. Çocuk da o aynaya bakar. Orada ne göreceği ve nasıl etkileneceği tamamen size bağlıdır. Hep şu dikkat içinde… Read More »

Çocuk, Güzel Ahlâkın Sonuçlan İçinde Yaşamalıdır

Susuzluktan içi yanan bir insanın susuzluğunu, ona bir bardak suyun doyumsuz tadını anlatıp bir bardak suyu göstererek gideremezsiniz. Yapılacak iş onun bir bardak suyu içmesini sağlamaktır. Çocuğa yalnızca güzel ahlâkın ne olduğunu anlatmakla yetinemeyiz. Çocuk, kendisine de kazandırılmak istenen güzel ahlâkın hayadaki sonuçlarını gözleyebilmeli, kendi yaşantısında bu ahlâkın güzelliklerinden faydalanıyor olmalıdır. Anne baba olarak davranışlarımızla… Read More »

Aile, Önce Aile Çapında Bir Karakter Oluşturmalıdır

Aııııe babanın aile çapında bir karakter oluşturmaları, çocukta olumlu ve derin bir iz meydana getirir. Aile, yüksek ahlâk ve bu ahlâkın ayrılmaz parçaları olan seçkinlik, sanat ve kültürle oluşturduğu bu karakterle sıradan olan her şeyden ayrılır. Aileyi özel bir yere taşıyan noktalar diğerlerinden güçlü olduğunda, çocuk da özel bir ortam bulmuş demektir. Hayata dair bakış… Read More »

Aile Saadeti Ahlâk Eğitiminden Ayrı Düşünülemez

Aile saadeti ile ahlâk eğitimini ayrı ayrı incelemek çok zordur. Aile saadeti, gelişmesinin lıeı safhasında çocuk için büyük bir destektir. Anne babalar birbirlerini mutlu etmeye çalışmalı, bu mutluluğa enerji sağlayacak sevgi ve saygı bir gün yok olur da ayrılık kaçınılma/, hale gelirse birbirlerini çocuklarının gözünde yok elmemelidirler. Ne yazık ki ayrılıklarda, sorumsuzca söz ve davranışlar… Read More »

Hem Başarılı Hem Güzel Ahlâka Sahip Çocuklar İstiyoruz

Güzel ahlâk, insanın iş yapma gücünü arttırır, insana zorluklar karşısında sabırlı ve azimli olmayı öğretir. Güzel ahlâk, insanın bir menzile yürürken sonuna kadar insan kalmasını sağlar, kendisine ve başkalarına zarar vermesini önler. Çocuklarımız her gün hayata dair yeni bilgiler ve izlenimlerle karşılaşırlar. Onlara uzanmış nice eller, onları çağıran nice sesler vardır. Çocuklarımız olumsuz dış etkileri… Read More »