Category Archives: Kuran da Kadın Hakları

Peygamberin Evliliği

Birden fazla evlilik nizamında, Hz. Muhammed’in (S.A.) Özel bir tarafı vardır. Sair müslümanlar için dört olan birden fazla evlilik ruhsatına ilişkin sınırlama emri gelmeden önce peygamberin bu özelliği mevcuttur. Bu tip hususiyetler bir düzenden başka bir nizama geçiş henüz tamamlanmadan önce, her türlü sosyal değişimlerin tesis karekteri olup, beşeriyet için asla nadir bir olay değildir.… Read More »

Evlilik Ve Hıristiyanlık

Tarih süreci içinde, İsrail oğullarının dinî statülerinden sonra gelen en büyük dinî kaynak Hıristiyanlık olmuştur. Hıristiyanlık sosyal hükümler açısından pek ileri gidememiştir. Çünkü kanunlarla yıpratılmış bir çevrede doğmuştu. Kanunların pekiştirilmesi, tabiî geleneklerin, dikta ve çığırıyla önüne sedler çekilmişti. Bölgede bulunan müfrit ve saldırgan iki toplumun tuzağına düşmüştür. Yer yer kul evliliğine bazen da ahiret hayatındaki… Read More »

Evlilik

Evlilik, eşler arasındaki ideal ve meşru bir bağdır. İnsan ve nevine bağlı diğer sosyal kurumlar onunla korunur. İzdivaçla ilgili islâmi kanunlar evliliğin her halükardaki sosyal tavırlarını her yönüyle kuşatır. İdeal ve vakalara bağlı izdivac’ın hükümleri ancak, İslâmî kanunlarla kaimdir. Genellikle islâma, özellikle müslümanlar arasındaki İslâmî evliliğe karşı olan kimselerin kavrayamadıkları önemli nokta: İslâmın birden fazla… Read More »

Kadın Hakları

Kur’an-ı Kerim’de hakları eşitlik gerçeği için en büyük adalet sistemidir. Beşer cinsinin ayrı ayrı tüm hukuku da bu sistemle kâimdir ki, ana umdesi haklarla görevler arası eşitliktir. Erkek ve kadın, dünyamızda çalışma, güç ve görev bakımından farklı olmasına rağmen haklarda mutlak olarak eşit olduklarını ileri sürmek mümkün değildir. Bu eşitlik değil, toplumda aşağı zümreler için… Read More »

Örtünme

Batı’da tesettür meselesinin İslâm’la doğduğu söylenir. Ama, çoğu konuda olduğu gibi bu da, yaygın vehimlerdendir. Onlara göre Hz. Muhammed’in dâveti başlamadan önce ne Arap Yarımadası’nda ne de diğer ülkelerde tesettür mefhumu vardı. Örtülü kadın denince Müslüman kadın, özellikle Türk kadınlarını hatırlamaktadırlar. Bilhassa müslüman Türk hanımlarını İslâm kadınlarına mahsus ideal timsal olarak kabul etmişlerdir. Çünkü hilâfet… Read More »