Category Archives: Faydalı Bilgiler

Sadaka Nedir? Sadakanın Önemi Dinimizde ki Yeri

Sadaka, dinimizde önemli bir ibadet olarak kabul edilir ve müminler için büyük bir manevi değer taşır. Sadaka, kelime anlamı olarak “gizli yardım” anlamına gelir ve genel olarak fakir ve ihtiyaç sahibi insanlara yapılan maddi yardımı ifade eder. Bu video da, sadakanın önemi ve İslam dinindeki yeri hakkında detaylı bir açıklama yapacağız. Sadaka, İslam dinindeki beş… Read More »

Hz. Nuh Besmelenin yansı ile kurtuldu

Fahrettin Er-Razi tefsirinde şöyle diyor: Allah’ın emriyle ve adıyla gemi yapımına başlayan Hz. Nuh, Tufanda sular yükselince, Besmelenin yarısı olan ‘Bismillahi mecraha ve mürsaha’ “Onun yüzüp gitmesi de durması da Allahın adıyladır,” (Hud, 41) diyerek gemiyi harekete geçiriyor. O dağdağalı fırtınalar arasında inananları selamet sahiline indiriyor. Böylece Hz. Nuh Besmelenin yarısıyla kurtuldu. O halde hayatı… Read More »

Besmelenin Sırları

Bu bölümde besmelede yer alan ‘Allah’ kelimesindeki ve Allah’ın güzel isimleri demek olan Esmau’l Hüsnadaki bazı sırlara açılan kapıları aralamaya çalışacağız. Önce Allah lafzındaki bazı sırlara Bismillah deyip başlayalım. 1. Allah Alsaha.com sitesinde yer alan bir habere göre: Ürdün Yermuk Üniversitesinde Dr. Fahri Kettane, bir derste sınıfa: ‘ses ve yapı yönünden ‘Allah’ lafzı hakkında kim… Read More »

Besmele İle Alışkanlıklar İbadete Dönüşür

Kalemin Levh-i Mahfuzda ilk yazdığı, sırların ve ilahi hâzinelerin anahtarı olan besmele ile, normal alışkanlıklarımızı ibadete dönüştürebiliriz. Mü’minlerin günlük hayatında büyük bir önem arz eden Besmele, bu yönüyle büyük bir nimettir, muazzam bir fırsattır. Bu nimetten istifade, bu fırsatı kullanmanın yolu da niyetten geçer, niyet öyle bir iksirdir ki, onunla günahlar  , sevaplar da günaha,… Read More »

Cansız Maddelerin Allah”ı Tesbihi

İdrak ruhuna sahip olduğu deney ve araştırmalarla tespit edilen hayvan ve bitkilerin, kendilerine has bir tarzda Allah’ı zikir ve teşbih ettiklerini bir nebze kavradıktan sonra, şimdi de cansız maddeye bakalım. Yukarıda ayette ifade edildiği gibi yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah’ı teşbih ediyor ‘ne varsa’nın içine bütün cansız maddeler de giriyor: Taş ve demir… Read More »

Sudaki İdrak Sırrı

Sızıntı dergisi, aralık 2003 sayısında su ile ilgili şu araştırmayı yayınladı: Japon bilim adamı Prof. Dr. Masanı Emoto, içinde 7 0 ’ten fazla kristal resim bu lunan Su Kristalleri adlı kitabında: ‘Su can sız bir madde değil; canlı ve duyguları algı layan kristallerden oluşmaktadır. Su, çevresinden pozitif ve negatif bilgileri alır ve ona göre tepki… Read More »

Yerde Ve Gökte Ne Varsa Hepsi Allahı Anıyor

Yerde ve gökte, kainatta ne kadar varlık varsa hepsinin Allah’ı andıkları, zikir ve tes bih ettikleri Kur’an’ın birden fazla ayetle rinde ifade edilmektedir: ‘Hiçbir şey yoktur ki, Ona hamd ile tes bih etmesin. Ne var ki siz onların teşbihle rini iyi anlayamazsınız.’ (Isra, 44). ‘Baksana göklerde ve yerde olan herkes I- inatlarını çarparak uçan dizi… Read More »

Besmele İle Her Varlık Bir Değer Her Hareket Bir Güç Ve Her Olay Bir Anlam Kazanır

Bir eşya, onu kullanan isme göre bir değer taşır. Bir sanat eseri de sanatkarımı; adına nisbet edilerek kıymet kazanır. Mesc la günlük kullandığınız bir çay kaşığını satı şa çıkarırsanız para etmez, ama o kaşığın Fatih Sultan Mehmed’e ait olduğu sabi: olsa milyarlar eder. Veya çok güzel de olsa sizin yaptığınız bir portre ne kadaı değerlidir?… Read More »

Besmele İle Başlamak Hz.Peygamberin Bir Sünnetidir

Allah Kur’anda buyuruyor ki: “Allah Resulünde sizler için güzel 6 nekler vardır.” (Ahzab/21) Allah Resulü buyuruyor ki: “Besmele ile başlamayan her iş berekc sizdir, devam etmez ve köksüzdür.” (Miı ned, II, 259) Hu sünnete uyan Müslümanlar, on dört mİ.m bu yana, hayırlı işlerine hep Besmele ile başlamışlardır ve başlıyorlar. Mevlit Süleyman Çelebi: ‘Allah adın zikr evvela,… Read More »

Kur’an Besmele İle Başlıyor

Son peygamber Hz. Muhammed’e gön derilen son kitap olan Kur’an’ın ilk inen sûresinin ilk ayeti Besmeleyi emir ediyor: ‘Yaradan Rabbinin adıyla oku!’ Yani, Allah kitabını besmele ile açıyor. İnsanın ilk duyduğu, ilk söylediği çok önemlidir. Allah-u Tealanın Peygamber Efendimize indirdiği altı bin küsur ayet içinde hepsini kapsayacak bir emirdir bu hu emirde, insanlara dört önemli… Read More »

Neden Besmele?

Besmele fert ve toplum yaşayışında, ha yati bir önem taşımaktadır. Besmelesiz bi sosyal faaliyetin, fert ve topluma bir hayır getirmediğine tarih şahittir. Besmele ile tc meli atılan Osmanlı devleti, 700 sene dün yaya huzur ve barış getirmiştir. Besmelenin önemiyle ilgili pek çok ha dis-i şerif vardır. Bunlardan biri de şu hadis Hana öyle bir âyet… Read More »

Besmelenin Manası

Kismillahirrahmanirrahim, sözcüğünden llurct olan Besmeleyi, kelimesi kelimesine lllıkçc’ye tercüme etmek mümkün değil Çünkü Besmele Kur’an’ın özetidir demi.Onun için Besmelenin ancak kısa Türkçe’ye aktarılabilir ve şöyle ifade Rahman ve Rahim Allah adıyla baş- I mm, okurum veya yazarım.’ bismillahdaki “İsim” kelimesinin başına İm “ba” harfi getirilmiştir. Bu harf, kendin den önce var olduğu düşünülen bir fiile… Read More »

Besmelenin Tarihçesi

Nisaburi Garaib’ul Kur’an adlı tefsirinde bir hadis-i şerife dayanarak Besmelenin tarihçesi hakkında şunları yazıyor: Kur’an’ın bir ayeti olan Besmele en önce ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’e indirildi. Hz. Adem, Besmele ayeti inince; hürriyyetim (neslim) Besmeleyi okuduğu rece azaptan kurtulur’ buyurmuştur. Daha sonra Besmele göğe çekilir ve ikinci del. yer yüzüne Hz İbrahim… Read More »

Kalp Gözünün Açılması İçin Esma-ül Hüsna

ER RAHMÂN: [ Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden ] Zikir sayısı: 298 – Dünya ve Ahirette Allah’ın sevgilisi olmak için okunur. Ebced değeri 88.804 Ya Rahman ismini zikreden; Allah’ın rızasını kazandığı gibi, Allah’ın nimetleride ona sunulur. 40 gün günahlardan olabildiğince uzak durup 1000 defa Ya Rahman ismini zikredenin kalp gözü açılır. 5… Read More »

İnsanı Günahlarından Arındıran Ameller

Buharı ile Müslim’in, Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet ettikleri hadiste Ebu Hüreyre der ki: Resulü Ekrem’in şöyle buyurduğunu işittim: “Her kim Allah rızası için hac vazifesini eda ederek, bu esnada hanımına cinsi olarak yaklaşmaz ve günah işlemezse, annesinden doğmuş gibi tertemiz olur.” İbni Abbas (r.a.)’dan rivayet edilen hadiste, Resulü Ekrem şöyle buyurmuşlardır: “Kabe-i Şerifi elli defa… Read More »

Rasulüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Kabrinin Ziyareti ve Huzurunda Yapılacak Dualar

Bil ki, hac eden herkesin, yolu düşsün veya düşmesin, Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etmesi gerekir. Çünkü, Onun ziyareti taatlerin en mühimlerinden, işlerin en kazançlılarından ve isteklerin en faziletlilerindendir. İnsan, bu ziyarete yönelip Medine yolunu tuttuğu zaman yolda Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem’e çok salât getirmeli ve Medi- ne’nin ağaçlarına, Harem’ine ve tanındığı diğer… Read More »

Zü’l Celâl-i ve’l İkrâm İsmi İle Hakka Münacat

Azamet ve celâline eyleyensin âlemi râm, Seni tâ’zîm eder gökler, sanadır cümle ihtiram, Keremin de azametin ve celâlin kadar yüce; Celâl senin, kerem senin; ey Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm. Yârabbi… Rivayet edilir ki; “Zü’l -Celâli ve’l-İkrâm” Bunca ism-i şerifin içinde ism-i a’zâm… Her şey senin ilminde, bize düşer mi yorum? Yârab, bildirdiğinden öteyi bilmiyorum… Yalnız sanadır ta… Read More »

Duâ, Allah’la İnsan Arasında Bir İletişimdir

Duâ insanla Allah arasında bir haberleşme, bir iletişim, bir ilişkidir. Bu iletişimin yönü insandan Allah’a doğru işlemektedir. Normal olarak insan, doğrudan doğruya Allah’la ilişki kurma, O’na hitap etme vasıtasına sahip değildir. Normal kelime alışverişi olabilmesi için, iki taraf arasında varlıksal eşitlik bulunmalıdır. Bu, dilin temel ilkesidir. İşte bu ilkeyi bozacak bir durum ortaya çıktığında insan… Read More »

Dua Niçin Edilir?

Niçin dua etmemiz gerektiğini Rasûlullâh Muhammed Mustafa Aleyhisselâm şu başlıklar altında açıklamıştır: ”DUA MÜ’MİNİN SİLAHIDIR” “DUA İBADETİN ÖZÜDÜR.” “BANA DUA EDİN, İCABET EDEYİM.” “RABB-ÜL ÂLEMÎN OLAN ALLAH DİLEMEDİKÇE, SİZ DİLEYEMEZSİNİZ.” ”DUA MÜ’MİNİN SİLAHIDIR” diyor Rasûlullâh Muhammed Mustafa Aleyhisselâm… Ve gene, şöyle başka bir açıklama getiriyor “DUA” konusuna: “DUA İBADETİN ÖZÜDÜR.” Bu hadîs-î şerîfin hemen arkasından… Read More »

Üç Ayların Fazileti ve “Sübhânallâhil-Hayyi’l-Kayyûm” Zikri Duası

Es Selamun Aleykum kardeşlerim. Bu hafta ki zikir etkinliğimizde “Sübhânallâhil-Hayyi’l-Kayyûm” zikrini okuduk. Hay ve Kayyum olan Allah’ı tesbih ederim dedik. Etkinliğimizde toplamda 68.350 Adet okundu zikrimiz. Katılan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun, Rabbim kabul buyursun ecrini artırsın. Amin. Kardeşlerim 3 aylara girdik hamd olsun. Çok faziletli bereketli günlerdeyiz. Dünya işlerinden biraz sıyrılıp ahiretimiz için yatırım… Read More »