İnsanı Günahlarından Arındıran Ameller

By | 31 Aralık 2021

Buharı ile Müslim’in, Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet ettikleri hadiste Ebu Hüreyre der ki:

Resulü Ekrem’in şöyle buyurduğunu işittim:

“Her kim Allah rızası için hac vazifesini eda ederek, bu esnada hanımına cinsi olarak yaklaşmaz ve günah işlemezse, annesinden doğmuş gibi tertemiz olur.”

İbni Abbas (r.a.)’dan rivayet edilen hadiste, Resulü Ekrem şöyle buyurmuşlardır:

“Kabe-i Şerifi elli defa tavaf eden kimse, bütün günahlarından sıyrılır. Annesinden doğmuş gibi tertemiz olur.”

Allah’ın Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Muhakkak ki Aziz ve Celil olan Allah, Ramazan orucunun tutulmasını size farz kıldı. Ben de, Ramazanı şerifin gecelerinde, teravih namazını sizlere sünnet kıldım. Ramazan orucunun farz olduğuna inanan ve sevabını Allah’tan bekleyerek orucunu tutan kimse, günahlarından sıyrılıp annesinden doğmuş gibi tertemiz olur.”

Câbir b. Abdullah (r.a.)’dan rivayet edilen hadisi şerifte, Resulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Hac veya Umre için ihram giydiği halde, kuşluk vaktinden güneş batıncaya kadar dua eden veAllah’ı zikirle meşgul olan kimsenin günah/arı, güneş ile batıp gider ve annesinden doğmuş gibi tertemiz ve günahsız olur. ”

Validemiz Aişe’den (r.a.) rivayet edilen hadis-i şerifte, Resulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Sabah namazını kılan ve namaz kıldığı yerde, kuşluk namazı vaktine kadar, dünya işleri ile meşgul olmaksızın, Allah Teala’yı zikrederek dört rekat nafile namaz kılan kimse, bütün günahlarından sıyrılarak annesinden doğmuş gibi tertemiz olur.”

Hz Osman (r.a.)’dan rivayet edilen hadis-i şerifte, Resulü EKrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.

“Abdestini aldıktan sonra üç defa: Eşhedü en Iâ ilahe illellâh diyen kimse, yerinden kalkıncaya kadar bütün günahları bağışlanır ve annesinden doğmuş gibi günahsız olur. ”

Mü’min, bu şehadet kelimesini sadece dili ile değil, gönlü ve bedeni ile de söylemeli ve gerçek tevhid yoluna girmelidir.

Enes (r.a.)’den rivayet edilen hadis-i şerifte, Resulü Ekrem (s.a.v.):

“Üç gün hastalık çeken mü’min kul, annesinden doğmuş gibi günahından sıyrılır.” buyurmuştur.

Abdullah b. Ömer (r.a.)’den rivayet edilen hadisi şerifte, Hazreti Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

“Her kim Ramazan-ı Şerif orucundan sonra, Şevval ayında da altı gün Oruç tutarsa, günahlarından sıyrılıp çıkar ve anasından doğduğu gündeki gibi tertemiz olur.”

Enes (r.a.)’dan rivayet edilen hadiste, Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdular:

“Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını görmek için bir yere giden kimsenin, ayrıldığı yere dönünceye kadar attığı her adımı için bir sevap amel defterine kaydedilir. Onun oraya buraya koşuşturması ile din kardeşinin işi görülürse, annesinden doğmuş gibi günahsız olur. Eğer bu adam din kardeşinin işini yerine getirirken ölürse, hesaba çekilmeden doğrudan cennete girer.”