Tag Archives: Resulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur

Duanın Faziletine Dair Hadisi Şerifler

Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz buyurdular: “Sizden birisi duada bulunduğu vakit evvela Rabbına hamdü sena, Resulüne salat ü selam getirdikten sonra dilediği kadar dua etsin.” “Dua, Muhammed’e ve onun ehl-i beytine salat ü selam getirmedikçe Hakk teala’ya ulaşmaz.” “Dua ibadettir.” “Dua ibadetin özüdür.” “Cenabı Ecelli Ala’ya duadan daha sevgili bir şey yoktur.” “Zat-ı Ecelli Ala’sına duada… Read More »

İnsanı Günahlarından Arındıran Ameller

Buharı ile Müslim’in, Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet ettikleri hadiste Ebu Hüreyre der ki: Resulü Ekrem’in şöyle buyurduğunu işittim: “Her kim Allah rızası için hac vazifesini eda ederek, bu esnada hanımına cinsi olarak yaklaşmaz ve günah işlemezse, annesinden doğmuş gibi tertemiz olur.” İbni Abbas (r.a.)’dan rivayet edilen hadiste, Resulü Ekrem şöyle buyurmuşlardır: “Kabe-i Şerifi elli defa… Read More »