Tag Archives: abdest nasıl alınır

Boynu Meshederken Okunacak DUA

Abdest Alırken Boynu Meshederken Okunacak DUA Nedir? Abdest Alırken Okunacak Dualar. “Allâhumme a’tik rakabetî mine’n-nâri vahfaznî mine’s-selâsili ve’l-ağlâl.” Allah’ım! Boynumu ateşten azâd et ve zincirden ve boyun bağı demirlerden muhafaza buyur.

Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua

Abdest alırken dua okumak çok faziletli birşeydir. Her uzvumuzu yıkarken farklı dualar okunur. İşte Sağ Kolu Yıkarken Okunacak Dua; “Allâhumme âtini kitabî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ.” Allah’ım! Kitabımı sağımdan ver ve beni kolay bir hesaba çek.  

Ağza Su Verirken Okunacak Dua

Abdest alırken pek çok dua edilir. Güzel ve sağlam bir abdest için muhakkat dualar edilmeli ve tam bir teslimiyet içerisinde hareket edilmelidir. İşte Abdest sırasında ağza su verirken okunacak dua: “Allâhumme eskınî min hava nebiyyike ke’sen lâ azmeu ba’dehu ebeden.” Allah’ım! Bana Peygamberinin havzından bir kâse su ver ki, artık ondan sonra ebediyyen susamayayım.

Abdest Duaları

Abdest Duaları Hangileridir? Abdeste başlamadan önce ve abdest alırken hangi duaları etmek makbuldür? İşte bu sorualarınızın cevabı; Abdestin başında besmele çekmek sünnet, her organı yıkarken besmele çekmek ise abdestin âdâbındandır. Abdest aldıktan sonra Hz. Peygamber(s.a.v.)’e salat u selâm getirmek sünnettir. Kelime-i şehâdet ve duâ mendup olup, Müslim, Ebû Dâvûd ve İbni Mâce’nin Hz. Ömer (r.a.)’dan… Read More »

Abdest Alırken Okunan Dualar

Abdest alırken okunan dualar hangileridir? Abdest alırken okunacak dualar ve anlamları nedir? Abdest alırken okunan dualar diyanet ve arapça dualar nelerdir? İşte abdest alırken okunan dualar ve anlamları. 1-Abdeste Başlarken: Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm. Ve alâ tevfîk-ıl-îmân. Ve ala hidayetir rahman. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren. Manası “Azamet ve celâl sahibi Allah’ın adiyle… Read More »