Tag Archives: namaz duaları

Abdest Duaları

Abdest Duaları Hangileridir? Abdeste başlamadan önce ve abdest alırken hangi duaları etmek makbuldür? İşte bu sorualarınızın cevabı; Abdestin başında besmele çekmek sünnet, her organı yıkarken besmele çekmek ise abdestin âdâbındandır. Abdest aldıktan sonra Hz. Peygamber(s.a.v.)’e salat u selâm getirmek sünnettir. Kelime-i şehâdet ve duâ mendup olup, Müslim, Ebû Dâvûd ve İbni Mâce’nin Hz. Ömer (r.a.)’dan… Read More »

Abdest Alırken Okunan Abdest Duaları

Abdest Alırken Okunan Abdest Duaları Nelerdir? Güzel bir abdest almak için ne gibi dualar okunur? İşte bu sorularınızın cevabı; Abdestin başında, Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen bağışlayan Allah’ın adıyla) demesi müstehaptır. Eğer sadece, bismillah derse, o da yeter. – Ömer bin Hattab radıyallahu anhden: Resulullah sallal¬lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim abdest alır da: Eşhedü enla ilahe illallahü… Read More »