Abdest Alırken Okunan Abdest Duaları

By | 03 Aralık 2013

duaAbdest Alırken Okunan Abdest Duaları Nelerdir? Güzel bir abdest almak için ne gibi dualar okunur? İşte bu sorularınızın cevabı; Abdestin başında, Bismillahirrahmanirrahim (Esirgeyen bağışlayan Allah’ın adıyla) demesi müstehaptır. Eğer sadece, bismillah derse, o da yeter.

– Ömer bin Hattab radıyallahu anhden: Resulullah sallal¬lahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim abdest alır da: Eşhedü enla ilahe illallahü vahdehu laşerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Resulüdür, derse ona sekiz cennet kapısı açılır. İstediğinden girer. Müslim, Taharet, 234.

Bazı fakihler ise seleften gelen bazı duaları okumanın müstehap olduğunu söylemişler, artık eksik tavsiyelerde bulunmuşlardır ki, özeti şudur:

Besmeleden sonra okunacak dua : Elhamdü lillahillezi cealel mae tahuran (suyu temizleyi ci kılan Allah’a hamd olsun);

Ağzını çalkalarken okunacak dua : Allahümmeskını min havzı nebiyyike ke’sen laezmeü ba’dehu ebeden (Allahı’m, bana Peygamberinin havz-ı kevserinden öyle bir bardak su içir ki bir daha susamayayım);

Burnuna su çekerken okunacak dua : Allahümme la tüharrimni raihate naimike ve cennatike (Allah’ım, beni nimetlerinin ve cennetlerinin kokusundan mahrum etme);

Yüzünü yıkarken okunacak dua : Allahümme beyyıd vechi yevme tebyaddu vücuhun ve tesveddü vucuh (Allah’ım, bazı yüzlerin ak olacağı ve bazı yüzlerin kara olacağı o günde yüzümü ak eyle!);

Ellerini yıkarken okunacak dua : Allahümme a’tini kitabı biyemini, allahümme la tü’tıni kitabi bişimali (Allah’ım; kitabımı sağımdan ver; kitabımı solumdan verme);

Başını yıkarken okunacak dua : Allahümme harrim şa’ri ve beşeri alennar ve ezılleni tahte arşike yevme lazılle illa zıllük (Allah’ım, saçımı ve derimi cehennem ateşine haram et ve beni senin gölgenden başka gölgenin bulunmadığı günde arşının altında gölgelendir);

Kulaklarını mesh ederken okunacak dua : Allahümmecalni minellezine yestemiunel kavle feyettebiune ahseneh (Allah’ım, beni sözü dinleyip de en güzelini tutanlardan eyle);

Ayaklarını yıkarken okunacak dua : Allahümme sebbit kademeyye alessıratı (Allah’ım, ayaklarımı sırat köprüsünde kaydırma) der. Allah daha iyi bilir.

– Ebu Musa’l – Eş’ari radıyallahu anh diyor ki: Abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim; şöyle dua ettiğini işittim: Allahümmağfirli zenbi vevessi’li fi dari vebarikli fi rızki Allah’ım, günahımı bağışla, evime bolluk ver, rızkıma bereket ver. Ben, Ya Resulallah, böyle böyle dua ettiğini işittim, dedim. O da: Bunlar geriye bir şey bıraktı mı? (her şey içine girer,) dedi. Nesei, Amelülyevm, 80, tbn Sünni, 28. îbn Sünni bu duanın abdest alırken, Nesei de abdestten sonra okunacağını söylemiştir. Her ikisi de olabilir.