Besmele İle Başlamak Hz.Peygamberin Bir Sünnetidir

By | 13 Kasım 2022

Allah Kur’anda buyuruyor ki:
“Allah Resulünde sizler için güzel 6
nekler vardır.” (Ahzab/21)
Allah Resulü buyuruyor ki:
“Besmele ile başlamayan her iş berekc
sizdir, devam etmez ve köksüzdür.” (Miı
ned, II, 259)

Hu sünnete uyan Müslümanlar, on dört
mİ.m bu yana, hayırlı işlerine hep Besmele ile başlamışlardır ve başlıyorlar. Mevlit
Süleyman Çelebi: ‘Allah adın zikr
evvela, vacip oldur cümle işte diyerek mevlidine başlıyor. Bu sırdaniıı
i mevlit asırlardır hep okunuyor.
st ad Bediiizzaman, ‘Sözler’ kitabının
»özünde ‘Bismillah her hayrın başıdır,
dahi ona başlarız.’ Diye giriş yapmıştır,
umunda da: ‘Her şey manen bismillah, Allah namına Allah’ın nimetlerini bizlıir
veriyorlar. Biz dahi ‘Bismillah’ demeli –
Allah namına vermeliyiz, Allah namına
. Öyle ise, Allah namına vermeyen
insanlardan almamalıyız.’ Diyor.
Besmele ile bir işe başlamak, Resul Allahın
en yaygın sünnederinden biridir. O
im de, içmede, giyinmede, binmede, yani’
kalkmada ve bütün işlerinde hep Bismillahirahmanirahim derdi. Müslim’de yer alan bir Hadis-i şerife göre, Hz. Peygamber sofraya oturıi|
hemen yemeye başlayan Ömer bin Ebi’ye şöyle demişti: ‘Ey genç Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye,yemekten Şeytan da yer.’ Başka bir hadiste de: ‘Kapını Besmele ılı kitle, yemek kaplarını Besmele ile lambanı Besmele ile söndür.’ Buyurmaktadır. Tirmizi ve İbni Mace’de yer alan bir  dişte de Hz. Peygamber, soyunma yerlerin de, Besmelenin insan oğluyla cinler arasın da bir perde olduğunu söylüyor. Buhari ve Müslim’in nikah bahsinde alan bir diğer hadiste ise, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: “Sizden birisi eşine yaklaşmak istedigi de: ‘Bismillah. Allahümme cennibııt şeytane ve cennibi’ş-şeytane mâ razakı e m ‘Ey Allah’ım! Bizi şeytandan, şeytanı

Category: Faydalı Bilgiler

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.