Allah’tan Af Dilemek İçin Dua

By | 03 Aralık 2013

duaAllah yarattığı biz kullarına azap etmek istemez. O çok bağışlayan ve affedendir. Kul kulluğunu bilir gönülden af dilerse, günahlarına tövbe ederse muhakkak ki Yaradan onun bu dualarına karşılık verecektir.

Günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlere bile manevî kirlerden arınma fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi Rabbimize hamd, Cenâb-ı Hakk’ın O’na itaati Kendine itaat kabul ettiği bir kıblenüma olan mümtazlardan mümtaz Efendimize, O’nun pak ailesine, seçkin ashabına salât ü selam ediyor ve bir kez daha “el-emân” diyerek ulu dergah önünde diz çöküp yalvarıyoruz:

Ey her türlü tasayı, gamı ve kederi giderip uzaklaştıran., hevânın ve her zaman kötülüğü emredip duran nefs-i emmârenin dar mahbeslerinde sıkışıp kalanlara kurtuluş yolları açan Rabbimiz! Sen her türlü eksiklik ve noksanlardan münezzehsin. Bizim endişe ve tasalarımızı da gider ve bizi Seninle olmaktan alıkoyan bütün kayıtlardan âzâd eyle.

Rabbimiz! Senden bizi affetmeni., bize afiyet vermeni., bizi siyanetin altına almanı., riayetinle gözetip kollamanı., inayetinle te’yid buyurmanı ve bizlerden hoşnut olmanı dileniyoruz.

Ey Rabbimiz! Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerin içine düşmekten Sana iltica ediyor, şeytanın ve ins-cin bütün mahlukâtın zararlarından Sana sığınıyoruz. Medet dileniyoruz Rabbimiz, el-emân, el-emân..!

Efendiler Efendisi’ne, Onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!