Tag Archives: yola çıkarken okunacak dua

Akşam Üzeri Yolculuk Yaparken Okunacak Dua

Akşam Üzeri Yolculuk Yaparken Okunacak Dua Arapça : Yâ ardu Rabbi ve Rabbükellâhu, eûzü billâhi min şerrike veşerri â hulika fîke, ve şerri mâ yedübbü aleyke, eûzübike min esedin ve esvede ve minel hayyeti vel-akrebi ve min sâkinil beledi ve min vâlidin vemâ velede. Akşam Üzeri Yolculuk Yaparken Okunacak Dua Türkçe Manası : “Ey toprak, benim ve… Read More »

Yola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır

Yola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır Arapça : Allâhumme ileyke teveccehtü ve bike i’tasamtüm, Allâhummekrinî mâ ehemmenî vemâ lâ ehtemmü lehu. Allâhumme zevvidnitakvâ, vağfirlî zenbî, ve veccihnî lil hayri eynemâ teveccehtü. Yola Giderken Ayağa Kalkılır ve Şu Dua Yapılır Türkçe Anlamı : “Allah’ım, sadece Sana döndüm, ancak Sana yalvardım. Allah’ım, önemli olan ve olmayan işlerimde… Read More »

Yola Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua

Yola Çıkacak Kimsenin Okuyacağı Dua Arapça : Allâhumme bike estaînü ve aleyke etevekkelü, Allâhumme zellil lî suûbete emrî, ve sehhil aleyye meşakkate seferî, verzuknî minel hayri eksere mimmâ atlubu, vasrıf annî külle şerrin, Rabbişrahlî sadrî ve yessirlî emrî. Allâhumme innî estahfizuke ve’stevdiuke nefsî ve dînî ve ehlî ve ekâribî ve küllemâ en’amte aleyye ve aleyhim bihi… Read More »