Elli Dört Farz

By | 15 Şubat 2017

54-farz1-Allah Teala’yı bir bilip daima O’nu zikretmek.
2-Helalından giyinmek.
3-Abdest almak.
4-Beş vakit namaz kılmak.
5-Cünüplükten yıkanmak.
6-Rızık için Allah’a güvenmek.
7-Helalından yemek ve içmek.
8-Kanaat etmek.
9-Allah’a güvenmek.
10-Cenabı Hakk’ın hükmüne razı olmak.
11-Nimete karşı şükretmek.
12-Belaya karşı sabretmek.
13-Günahlara karşı tevbe etmek.
14-İhlas üzere ibadet etmek.
15- Şeytanı düşman bilmek.
16- Her şeyde Kur’an’ı düstur edinmek.
17- Ölüme hazırlanmak.
18- Her işi Allah için yapmak.
19- İyilik ile emredip kötülükten men etmek.
20- Gıybet etmemek.
21- Anneye babaya iyilik etmek.
22- Akrabaları ziyaret etmek.
23- Emanete hıyanet etmemek.
24- Şeriat çerçevesi içinde olmayan şakayı terketmek.
25- Allah ve Resulüne itaat etmek.
26- Günahtan sakınıp ibadet etmek.
27- Allah Teala’dan korkmak.
28- Kainata ibret nazarıyla bakmak.
29- Düşünmek ve tedbirli olmak.
30- Dili kötü sözlerden korumak.
31- Kötü işlerden sakınmak.
32- Kimseyle alay etmemek.
33- Herhalde dosdoğru olmak.
34- Dünyaya meyli terketmek.
35- Büyü yapmamak.
36- Terazi ve tartılarda hıyanet etmemek.
37- Hakk’ın gazabından emin olmamak.
38-Bir günlük nafakası olmayana sadaka vermek.
39- Hakk’ın rahmetinden ümit kesmemek.
40- Nefsi emmareye tabi olmamak.
41- Hakk’tan gelenin devlet olduğuna şükretmek.
42- Helalından yetecek kadar rızık talep etmek.
43- Zekat vermek.
44-Aybaşı halinde bulunan ehline yaklaşmamak.
45-Bütün masiyetlerden kalbi temiz tutmak.
46-Yetim malı yememek.
47-Kibirlenmemek.
48-Livatadan hazer etmek.
49-Beş vakit namazı devamlı kılmak.
50-Zulümle halkın malını yememek.
51 – Allah’a şirk koşmamak.
52-Zinadan sakınmak.
53-Yalan yere yemin etmemek.
54-Verileni başa kakmamak.