“Estağfirullah el-Azim” Fazileti ve Manası – Zikir Etkinliğimizin Duası

By | 24 Ocak 2021

 

Es Selamun aleykum kardeşlerim. Bu hafta zikir etkinliğimizde “Estağfirullah el-Azim” zikrini yaptık inşallah. Yine yoğun bi katılım sağladınız Allah hepinizden razı olsun. Youtube’da toplam 162.500 adet okuduk, instagramda da 37.500 adet olmak üzere toplamda 200 bin adet okumuş olduk inşallah. Rabbim cümle okumalarımızı kabul buyursun her gün bu istiğfarı yapmayı nasip etsin.

Kardeşlerim duamıza geçmeden önce kısaca bu “Estağfirullah el-Azim” ne demek fazileti nedir buna değinelim sonrasında duamızı yapalım inşallah.

En basit tanımla, Allah’a karşı işlediğimiz hata ve kusurlara karşı özür dilemektir.

Özür dilerim Allah’ım. “estağfirullah!” Allah’ın en çok hoşnut olduğu zikir çeşidi kendisinden özür dilemektir. “Estağfirullah el-Azim” “Şânı pek yüce olan Allah’tan bağışlanmamı diliyorum.” demektir.

Allah’tan özür dileyip, zatından af edilmeyi talep için tek şart, samimi olmaktır.

Samimi bir ruh hali içinde, kendisini çepeçevre kuşatan günahlarını düşünüp, ruhani bir yardım, meleklere has bir feyz talebi ile hatadan sıyrılmaktır.

Allah c.c Kur’an’da bizzat iman edenlerden, kendisinden af dilenmesini istemektedir.

“Kendi günahın için, erkek kadın müminler için Allah’tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin neresi olacağını Allah bilir.” (Muhammed, 19)

“Rabbine hamdederek şanının yüceliğini dile getir ve O’ndan af dile; şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir.” (Nasr, 3)

Mü’minler istemeden günah işlediklerinde bu çirkin davranışın sorumluluğunu hemen kavrayıp, tevbe etmeleri Kur’an’da 7 farklı ayeti kerimede mü’minlerden talep edilmiştir. Allah’ın affetme vaadi haktır…

“ Ey mü’minler! Hepiniz Allah’a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz…” (Nur, 31)

“ Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tevbe ediniz…” (Tahrim, 8)

Suç işleme alışkanlığı olmama ve bir daha aynı suçu tekrar etmeme koşulu ile hatalı mü’minlerin af edileceği Allah tarafından vaat edilmiştir.

Büyük küçük her türlü hata ve günahlara, tevbe etmek farz’dır… İstiğfar etmemek isyandır… Kuran-ı kerim bu tip insanları zâlim olarak nitelemektedir…(Hucurat, 11)

Nebî sav efendimiz;

“ Vallahi ben günde yetmiş defa dan fazla Allah’tan beni bağışlamasını diler, tevbe ederim…” (Buhari) buyurmuştur.

bir diğer hadis-i şerifte ise;

“Benimde kalbime gaflet çöküyor… Ben de Allah’a günde yüz defa istiğfâr ediyorum…”(Müslim) buyurmuşlardır.

Ebu Davud’da geçen bir hadiste ise;

“Kim istiğfâr’a devam ederse, Allah o kimse için her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir sevinç yaratır… O’nu hiç ummadığı yerden rızıklandırır…” (E:Dâvud ) buyurmuştur.

Son olarak Müslim’de geçen şu hadisle tövbe istiğfarın önemini anlatmayı bitirelim ve duamıza geçelim inşallah.

“ Ruhum elinde olan (Allah)’a and olsun ki, siz günah işlemiş olmasaydınız, yüce Allah sizi götürerek (Helak ederek) günah işleyen, peşinden Allah’tan af dileyip, Allah’ın da kendilerini Af edeceği bir kavim getirirdi…”(Müslim)

Kardeşlerim gördüğünüz gibi tövbe etmek kul olmanın gerekliliğidir. Çünkü her an farkında olmadan ya da bilerek günaha girmekteyiz. Günahlarımızı unutmadan hemen zaman kaybetmeden tövbe etmeli af dilemeliyiz. Neden unutmadan dedim? Çünkü şeytanın en büyük oyunlarından biridir günahları unutturmak. Böylece siz tövbeye ne gerek var ben günah işlemedim ki dersiniz ve bu günahlarla ölecek olursanız şeytanın tam da istediği olur. Bilhassa tövbe istiğfar ederken işlediğimiz günahı dillendirip özel olarak af talep etmeliyiz. Pişmanlığımızı da katarak samimi bir tövbe günahlarımızı temizleyecektir biiznillah.

Kardeşlerim; dinimiz umutsuzluğu tasvip etmez. Her daim Allah’a güvenmeli ve sığınmalıyız. Ne kadar büyük günaha girsekte, hala nefes alıyorsak unutmayın Allah biz kullarından umudunu kesmemiş tövbe etmemizi bekliyordur. Olan oldu artık Allah beni affetmez demeyin her an her daim tövbe istiğfar edelim inşallah.

Duamızda bu hafta hadis-i şeriflerde geçen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın tövbe dualarından faydalandık. Rabbim tövbelerimizi kabukl buyursun, her daim tövbe istiğfar etmeyi nasip etsin. Günahlarından arınmış olarak son nefesimizde buyrun “Eşhedü Enla İlahe İllallah ve Eşhedü Enne Muhammeden Abduhu ve Resuluhu” diyerek canımızı teslim etmeyi nasip etsin. Amin.

Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.

Allah’ım! Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah’ım! Ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, hataen ve kasten işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter.

Allah’ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

Allah’ım bugün bu tövbe istiğfar zikir etkinliğimize katılan tüm tüm kardeşlerimizin, bu videoyu izleyen tüm kardeşlerimizin, ve ayrıca tüm kardeşlerimizin anne babasının ahirete göçmüş yakınlarının tüm günahlarının affına vesile kıl Yarabbim bu dualarımızı zikirlerimizi. Hergün tövbe etmeyi nasip et. Bizlere sağlık sıhhat ve helal rızık ver. Bu dünyada imanla yaşamayı imanlı ölmeyi nasip et. Ahirette amel defteri sağ yanından verilenlerden eyle bizi Yarabbi. İlahi Yarabbi üzerimizde ki korona hastalığından önce milletimizi sonra tüm dünyayı kurtar, tez zamanda şifa nasip et, bu şer gibi görünen hastalığın ardında ki hayrı görmeyi nasip et. Yarabbi bizleri susuzlukla kıtlıkla imtihan etme, kar verdin yağmur verdin sen nimetlerini kesme daha da ver Yarabbi. Dualarımızı kabul eyle bizleri affeyle Allah’ım. Amin amin amin Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun; veselamun alel murselin; vel hamdülil lahi rabbil alemin El Fatiha maassalavat.