Hz. Meryem Validemizin Doğum Esnasında Yaptığı Duâ

By | 08 Haziran 2018

Hz. Meryem Validemiz Doğum Esnasında aşağıda ki duayı yaptığı rivayet olunmuştur.

“İnnî e’ûzu bike ve zurriyyetehâ mine’ş-şeytâni’r-racîm.”

Manası: Allah’ım! Onu ve zürriyetini kovulmuş şeytandan sana sığındırıyorum. (Âl-i İmrân: 36)