Batıldan Kaçınma ve Hakkı Arama Duası

By | 22 Aralık 2014

dualarBatıldan Kaçınma ve Hakkı Arama Duası Arapçası : (BismillahirRahmanirRahim.)

Allâhumme erinel hakka hakkan verzuknâ ittibâahu, ve erinel bâtıle bâtılen verzuknâ ictinâbehu, İlâhî lâ tekilnâ ilâ nüfûsinâ ve lâ ilâ hevâi nüfûsinâ tarfeten aynin velâ akalle min zâlike, kün lenâ veliyyen ve nâsiren ve avnen ve muînen. Allâhummec’alnâ şâkiren zâkiren leke, evâhen münîben râhiben leke, mitvâan leke muhyiten ileyke. Allâhumme takabbel tevbetenâ ve ağsil hevbetenâ, veslül semîmete sudûrinâ. Ve ezhibiz-zehale vel ahşenete verrâne min kulûbinâ.

Allâhumme innâ neûzü bike min cüdâil fücâeti, ve min harkil me’nûseti vel izzeti ve minel ilhâdi vel inâdi, ve minel umûril müh- likâti. Allâhumme’rzuknâ halâvete münâcatike. Veslük binâ tarîke merdâtike. Vekta’annâ mâ yüb’idûnâ an hadretike. Ve yessir lenâ mâ yessertehü li ehli mahabbetike. Vağfirlenâ birahmetike yâ Ğafûru yâ Rahmân. Allâhumme innâ nes’elüke en tülhimenâ rüşdenâ ve tuhak- kika kasdenâ. Ve yûkızenâ min ğafletinâ ve tahşurenâ min zümretil muttakîne ve tülhikanâ bi ibâdikes-sâlihîne. İnneke Ekremel-ekremîne ve Erhamer-râhimîn. Bi hürmeti seyyidil mürselîn. Yâ Mu’tıyen-niami, yâ Dâfi’an-nikami. Yâ Hakîmü yâ Ahkemü, yâ Rahîmu yâ Erhamu.)

Batıldan Kaçınma ve Hakkı Arama Duası Türkçe Anlamı : Bu duadaki münacatlar çok dikkat çekicidir. Her şeyden evvel Hakk’a bağlanmayı, batıldan kaçınmayı, göz açıp yumuncaya kadar nefsimize uymamayı tavsiye etmektedir. Ayrıca manevi güzellik istenmekte, Hakk’ın rızasını kazanmak için yalvarılmaktadır.

Gaflet uykusundan uyandırılmak ve muttakilerle (takva ehli ile) haşrolunmak için Allah’ın yardımı istenilmektedir. Çünkü O, ikram edenlerin en ikramcısı, merhamet edicilerin en merhametlisidir.

 

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.