ÇOCUĞUNUZLA HER KONUDA EN AYRINTILI VE AÇIK BİR ŞEKİLDE KONUŞABİLMELİSİNİZ

By | 05 Nisan 2022

ı – Neler Oluyor?
Çocuğunuzla her şeyi açıkça konuşup tartışabileceğiniz bir serbestlik, hem çocuğunuz hem aileniz için önemli bir koruyucudur. Çocuğunuzla ilişkiniz bir müddet tamamen yakın denetiminizde olacaktır. Çünkü onu önce kucağınızda taşıyacak, sonra elinden tutup gezdireceksiniz. Fakat bir gün gelecek çocuğunuz kucağınızdan inecek, elinizden kurtulup uzaklaşacaktır. Onun arkadaşlar edinmesi, okulla, sokakla, yepyeni ilgilerle tanışması, kısacası hayatın kaplını açıp İçeri girmesi, çocuğunuzla ilişkinizin deneilmlnl zorlaştıracak, bazen imkânsız kılacaktır. İlişkinizin yalnız sizin denetiminizde olmadığını unlamaya başladığınızda yaşayacağınız İli. telaş tııhli ki anlamlı ve sevimlidir. Ama artık Mı büyük yardımcıya ihtiyacınız yok mudur?
Büyük tesirlerin bombardımanı altında eve dönmeye başladığında çocuğunuzla her şeyi konuşabileceğimiz bir özgürlük size en büyük yardımı olacaktır aktır. Çocuğunuzla konuşabildiğim konular azaldıkça dış tesirlerin olumsuzluk artar konuşabildiğiniz konular çoğaldıkça bu olumsuzluklar azalır. El Nino fırtınası kurak toprakların yeşermesini, çöldeki yabani çiçeklerin açmasını sağlamıştır  Çocuklarınız da kendi fırtınalarına yakalıiıııp
şartlarını tamamladıklarında iç dünyalaııııda açmaya başlayan çiçeklerle tanışacaklar.
onlar duygusal olarak gelişirken birçok heyecanlara kapılacaklar, nice şaşkınlıklar ve yanlışlıklar yaşayacaklar. Çocuğunuzun iç dünyamdaki
fırtınalardan haberdar olmanız yine özenle sağlayacağınız bir serbestlikle mümkün olacaktır.
2 – İletişim Yoksa Trajedi Vardır
Çocuklarınıza yardım edebilmeniz için onun büyümesini gözlemeniz yeterli olamaz; o büyümenin içinde yer almanız, o süreçte olan bileni çocuğunuzla birlikte yaşamanız gerekil. Çocuğunuzla her şeyi konuşup tartışabileceğiniz bir serbest ortam kadar başka hiçbir şey sizi onun iç
dünyasına dahil edemez. Demek oluyor ki, çocuğunuzun dışında da içinde de cereyan eden bütün olaylara vâkıf olabilmeniz, öncelikle onunla
her şeyi açıkça ve ayrıntılı konuşabilmenizle sağlanacaktır. Neler olup bittiğini anlamadığınız müddetçe neler yapmanız gerektiğini de anlayamazsınız.
Nüfusun kırsal kesimde yoğunlaştığı, dolayısı ile dış tesirlerin nispeten daha az çeşitlilikte cereyan ettiği yılları geride bıraktık. Artık nüfus kentlerde yoğunlaşıyor ve kırsal kesimde de kent kültürü ve araçları artıyor. Kentlerde günlük hayat daha zor ve karışık, suç ve suçlular daha çeşitli, iletişim vasıtaları daha etkili. Üstelik kentlerimizde şu hali ile yalnız teknik alt yapı değil, sosyal alt yapı da problemli. Bunlara bağlı olarak gelişen, çeşitlenen, gücünü arttıran dış tesirler, anne babaların çocukları ile her konuyu konuşup tartışabilmelerinin değerini yükseltmektedir. Bazı anne ve babalar kent kültür ve hayatının olumsuzluklarına bir tepki olarak çocukları üzerindeki baskıyı arttırmakta, onlarla daha çok ve daha derin bir iletişim kurmaları
gerekirken, bu baskının bir parçası olarak iletişimlerini de kısıtlamaktadırlar. Unutmamak gerekir ki, kent hayatının problemlerine en iyi yine
kent kültürü ile karşı konulabilir. Anne babalarına hataları hakkında bilgi veremedikleri, onlarla konuşup onlardan yardım isteyemedikleri için, haber vermeye korktukları durumdan daha beter durumlara düşen çocuklarımızın hazin hikâyelerinin çoğaldığını söylemeliyim. Anlatılan veya şahit olduğum hikâyeler, tüyler ürperticidir. Anlatıldığı, karşılıklı konuşulduğu takdirde üç-beş günlük bir üzüntü İle atlatıbilecek  bilecek nice olaylar yalnızca konuşulmadığı için bir trajediye dönüşmektedir. Çocuk anne babasının tamamen denetimi dışında! bir alanda yapayalnız, korkunç karanlıkları doğru savrulmaktadır.

Category: Ahlak Gelişimi

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.