Düşmanı Yok Etme ve Zararından Kurtulma Duası

By | 06 Mayıs 2014

sifali-dualarDüşmanı Yok Etme ve Zararından Kurtulma Duası Arapça : BismillâhirRahmânirRahîm.

Messethümül be’sâü ved-darrâü, innâ erselnâ aleyhim hâsıbâ, feahaznâhüm ahze azîzin muktedirin ve ye’tîhil mevtü min külli mekânin, feleyse lehul yevme hâhünâ hamım, velâ taâmun illâ min ğislîn.

Düşmanı Yok Etme ve Zararından Kurtulma Duası Türkçe : “Onlara öyle bir afet, bir mihnet erişti.” (Bakara, 214)

“Biz de üzerlerine taş yağdırdık.” (Kamer, 34)
“Biz de onları güç ve kuvvetimize yakışır bir şekilde yakaladık.” (Kamer, 42)
“Ölüm kendisini her taraftan sarar.” (İbrahim, 17)
“Onun gözetecek bir dostu bulunmayacak. İrinden başka bir yiyeceği olmayacak. (Hakka, 35-36)

Yukarıdaki ayetler ayrı ayrı birer hüküm ifade ederler, bütün sıkıntıların önlenmesini husule getirir. Bütün mihnet ve meşakkatleri bertaraf eder. Hakk’a aşk ile sığınıldığında, düşmanın şerrinden kurtulmuş olunur. İnsan düşmanı, hayvan düşmanından daha şiddetlidir. Çünkü hayvan bir defa vurur geçer, fakat insan düşmanı vurup geçmez, insanı tamamen yok etmek ister; böyle merhametsiz insanlardan ve düşmanlardan Allah’a sığınmak ve yukarıdaki duaya devam etmek lazımdır. Ancak bu sayede huzur ve sükûn husule gelmiş olur.

Category: Şifalı Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.