Evden Çıkarken Okunacak Duâ

By | 10 Ekim 2022

Okunuşu
Bismillâhi tevekkeltu alel-lâh!
Allâhumme innî e uzu bi-ke en edille ev udalle ev ezille ev ıızelle ev ezlime ev uzleme ev echele ev yuchele aleyye!Anlamı
Bismillâh, Allâh’a tevekkül ettim.
Allah’ım! Sapmaktan veya saptırılmaktan, zillete düşmek¬ten veya zillete düşürülmekten, zulmetken veya zulme uğra¬maktan, câhillik etmekten veya câhillikle karşılaşmaktan Sana sığınırım!

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.