İletişim Yoksa Trajedi Vardır

By | 15 Aralık 2022

Çocuklarınıza yardım edebilmeniz için onun büyümesini gözlemeniz yeterli olamaz; o büyüme içinde yer almanız, o süreçte olan bileni çocuğunuzla
birlikte yaşamanız gerekil. Çocuğunuzla her şeyi konuşup tartışabileceğiniz bir serbest ortam kadar başka hiçbir şey sizi onun iç dünyasına dahil edemez. Demek oluyor ki, çocuğunuzun dışında da içinde de cereyan eden bütün olaylara vâkıf olabilmeniz, öncelikle onunla her şeyi açıkça ve ayrıntılı konuşabilmenizle sağlanacaktır. Neler olup bittiğini anlamadığınız müddetçe neler yapmanız gerektiğini de anlayamazsınız. Nüfusun kırsal kesimde yoğunlaştığı, dolayısı ile dış tesirlerin nispeten daha az çeşitlilikte  cereyan ettiği yılları geride bıraktık. Artık nüfus kentlerde yoğunlaşıyor ve kırsal kesimde de kent kültürü ve araçları artıyor. Kentlerde günlük hayat daha zor ve karışık, suç ve suçlular daha çeşitli, iletişim vasıtaları daha etkili. Üstelik kentlerimizde şu hali ile yalnız teknik alt yapı değil, sosyal alt yapı da problemli. Bunlara bağlı olarak gelişen, çeşitlenen, gücünü arttıran dış tesirler, anne babaların çocukları ile her konuyu konuşup tartışabilmelerinin değerini yükseltmektedir. Bazı anne ve babalar kent kültür ve hayatının olumsuzluklarına bir tepki olarak çocukları üzerindeki baskıyı arttırmakta, onlarla daha çok ve daha derin bir iletişim kurmaları gerekirken, bu baskının bir parçası olarak iletişimlerini de kısıtlamaktadırlar. Unutmamak gerekir ki, kent hayatının problemlerine en iyi yine kent kültürü ile karşı konulabilir. Anne babalarına hataları hakkında bilgi veremedikleri, onlarla konuşup onlardan yardım isteyemedikleri için, haber vermeye korktukları durumdan daha beter durumlara düşen çocuklarımızın hazin hikâyelerinin çoğaldığını söylemeliyim. Anlatılan veya şahit olduğum hikâyeler, tüyler ürperticidir. Anlatıldığı, karşılıklı konuşulduğu takdirde üç-beş günlük bir üzüntü  bilecek nice olaylar yalnızca
için bir trajediye dönüşmektedir.babasının tamamen denetimi dışında!alanda yapayalnız, korkunç karanlıkları
savrulmaktadır.

Category: Ahlak Gelişimi

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.