ilgi, Çocuğun İntibak Gücünü Arttırır

By | 28 Aralık 2022

Aııııe babanın çocukla gerçekten ilgilenmesi çocuğun da kendisi ile daha çok ilgilenmesini sağlar.Kendisi ile ilişkilere önem verilen, ihtiyaçlarının
karşılanması için fedakârca davranılan, kentlisini ifade etmesi teşvik gören bir çocuk bu ilgi ve sevgi içinde, ileri atılma gücünü işler. Etrafındı
coşkulu duygusal destek bulunan bir çocuk olaylara ve insanlara, yani hayata intibâk gücü yükselir. Çocuk, değerli ve önemli olduğu ile arkadaşları, çevresi ve diğer yetişkinlerle iletişim için istekli ve cesur davranır. Ailenin çarpan kalbi olmadığını gören bir çocuğun olaylar ve insanlar karşısında çekingen davranması şaşırtıcı olmaz.

Category: Ahlak Gelişimi

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.