Misvak Kullanırken Okunacak Dua

By | 17 Mart 2014

 

 

Misvak Kullanırken Okunacak Dua Arapça : 

AlIâhumme tahhir nükhetî ve mahhid zünûbî.

Misvak Kullanırken Okunacak Dua Türkçe Manası :  

“Allah’ım, ağzımın kokusunu gider ve günahlarımı yok eyle.”

Misvak kullanırken okunacak bu mübarek dua, çok manalı bir duadır. Buna Hz. Muhammed Mustafa devam eylemiştir. Bilhassa misvakın kullanılışındaki faydalar sayamayacak kadar çoktur. Resûlullah Efendimiz misvakı çok önemle ümmetine tavsiye buyurmuşlar. Bunda yirmi sekiz kadar özellik sayılmadadır. Misvak bulamayan kim- senin fırça ile veya parmakları ile dişlerini abdestte temizlemesi ve yıkaması lazımdır. Çünkü temizlik imanın yarısıdır, bazı yerde hepsidir.

Ebulleys Semerkandi Hazretleri’nin naklettiği bir hadis-i şerife göre. Peygamberimiz Efendimiz bu hususta şöyle buyuruyor:

“Size misvak kullanmayı tavsiye ederim, çünkü onda fayda vardır: 1 – Ağzı temizler, 2- Allah’ın rızasını celbeder, 3- Meleklere ferah verir, 4- Gözü cilalandırır., 5- Dişleri beyazlatır, 6- Diş etlerini pekiştirir, 7- Dişlerin bozulmasına mani olur, 8 Yemeği hazmettirir, 9- Balgamı yok eder, 10- Namazın sevabını çoğaltır ve ağız kokusunu giderir. ”

Yine Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:Abdest namazın yarısı, misvak da abdestin yarısıdır. Ümmetime zahmet vermekten çekinmemiş olsa idim, her zaman kendilerine misvak kullanmalarını emrederdim, insanın misvakla kıldığı iki rekât namazı, misvaksız kıldığı yetmiş rekattan daha üstündür.” (et-Terğib vet-Terhib)