Teheccüd Namazına Kalkınca Okunacak Dua

By | 26 Aralık 2013

dualarTeheccüd Namazında Okunacak Dualar Nelerdir? Bu özel namaza kalkabilmek büyük bir nimettir dolayısıyla Teheccüd Namazına Kalkınca aşağıda ki duayı okumak makbuldür.

Teheccüd Namazına Kalkınca Okunacak Dua Arapça : Allâhümme lekel hamdü ente kayyimüs semâvâti vel ardı ve men fîhinne ve lekel hamdü leke mülküs semâvâti vel ardı ve men fîhinne ve lekel hamdü ente nûrus semâvâti vel ardı ve men fîhinne ve lekel hamdü entel hakku ve va’dükel hakku ve likâüke hakkun ve kavlüke hakkun vel cennetü hakkun ven nâru hakkun ven nebiyyûne hakkun ve muhammedün hakkun ves sâatü hakkun. Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve hâsamtü ve ileyke hâkemtü fağfır lî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a’lentü entel mükaddimü ve entel müahhıru lâ ilahe illâ ente ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.

Teheccüd Namazına Kalkınca Okunacak Dua Türkçe Manası Anlamı : Ey Allah’ım! Hamd sana mahsustur,Yeri, gökleri ve onların içinde olanları ayakta tutan sensin. Hamd sana mahsustur. Yerin, göklerin ve onların içindekilerin sahibi sensin. Hamd sana mahsustur. Sen yeri, semaları ve içindekilerinin nurlandırıcısısın. Hamd sana mahsustur. Hak ancak sensin. Senin va’din haktır. Cehennem haktır. Peygamberler haktır. Muhammed aleyhisselam haktır. Kıyamet haktır. Ey Allah’ım, sana teslim oldum. Sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim. Bana verdiğin kuvvet sayesinde düşmanla savaştım. Kitab’ınla hükmettim. Geçmişte yaptığım ve gelecekte yapacağımı sandığım gizli ve aşikar günahlarımı affet. İlerleten sensin. Gerileten de sensin. Kuvvet ve kudret ancak yücelerin en yücesi olan Allah’tandır.

“Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) geceleyin teheccüd namazına kalktıkları zaman bu duayı okurlardı.”