Veba ve Kolera Hastalığını Önleme Duası

By | 02 Aralık 2014

duaVeba ve Kolera Hastalığını Önleme Duası Arapçası : Allâhümme sekkin sadmete kahremânil ceberûti billatîfeti ennâziketi min feyedânil melekûti hattâ netesebbesü bi ezyâli lûtfike, ve nağtasimü bike min nuzûli kahrike, yâ zel kudretil kâmileti ven- ni’metişşâmileti yâ zel celâli vel ikrâm.

Allâhummekfinî, şerratta’ni vettâûni, ve emhilnâ ve ammimâ ve a’mir binâ menâzilenâ, velâ tühliknâ bi zünûbinâ Hayyün, Samedün, Bakî, velehü kenefün vâkî, dehelnâ fî kenefin vestecernâ bi Muham- medin Resûlillâhi, vel hamdülillâhi vahdehü.

 

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.