Yasin-i Şerif’in Fazileti

By | 29 Aralık 2014

dualar1Yasin-i Şerif’in Fazileti : Yasin, Müslümanlar tarafından gece gündüz okunan bir suredir. Çünkü o 1400 küsur seneden beri Müslümanların dillerinden eksik olmamış ve gönüllerinden ayrılmamıştır.

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), Yasin-i Şerifin fazileti hakkında şu hadis-i şerifleri bildirmiştir:

1. “Allah, Taha ve Yasin surelerini, yerleri ve gökleri yaratmadan bin sene önce Kendisi bizzat okumuştu. Melekler Kuran sesini duyunca: “Müjdeler olsun şu surelerin ineceği ümmete, yine müjdeler olsun şu sureleri hıfzedenlere ve bu surelerle konuşanlara.” dediler.”

2. “Yasin Suresi, Kuran’ın kalbidir. Ahreti niyet ederek okuyan mutlaka af olunur. Ölülerinizin üzerine Yasin okuyunuz.”

3. “Her şeyin kalbi vardır. Kuranın kalbi de Yasin’dir. Kim Yasin okursa, Kuran’ı on kez hatmetmiş kadar sevap alacaktır. ”

4. “Kim ki geceleyin Allah rızası için Yasin okursa, Allah günahlarını bağışlar. Sizler de ölülerinize Yasin okuyunuz.”

5. “Kim ki her gece Yasin-i Şerifi okumaya devam ederse, öldüğü zaman şehit olarak ölür. ”

6. “Kim ki Yasin-i Şerifi okursa, Cennet kapıları ona açılır. İstediği kapıdan oraya girer. Onun için ne azap ve ne de hesap vardır. Her ayetine karşılık on bin sevap verilir. ”

7. “Cennet ehli (halkı) ancak Taha ve Yasin surelerini okuyacaklardır.”

8. “Kim her Cuma ziyaret ederek annesinin ve babasının veya ikisinden birisinin kabri başında Yasin okursa, Allah her harfine karşılık ona mağfiret buyurur. ”

9. “Kim gece Yasin okursa sabahleyin bağışlanmış olarak kalkar. ”

10. “Her şeyin kalbi var; Kuran’ın kalbi de Yasin’dir. Kim Allah rızası için Yasin okursa, Allah onu bağışlar ve Kuran’ı 22 defa hatmetmiş kadar ona sevap verilir. ”

11. “Yasin okuyunuz, çünkü onda yirmi bereket vardır. Aç okursa doyar, çıplak okursa giyinir, bekâr okursa evlenir, korkan okursa korkudan kurtulur, mahkum okursa kurtulur, misafir okursa arzusuna kavuşur, yolunu kaybeden okursa yolunu bulur, ölünün yanında okunursa ölünün azabı azalır, susuz kalan okursa susuzluğu diner, hasta okursa şifa bulur. ”

12. “Kim Yasin ve Duhan suresini Cuma gecesinde, inanarak ve sevabını umarak okursa, geçmiş günahları bağışlanır. ”
13. “Kim Cuma gecesinde iki rekât namaz kılar, ilk rekatında Yasin ve ikinci rekatında Tebârekellezi (Mülk) Suresi’ni okursa, Allah her taraf için bir nur verir, önünü ışıklandırır, amel defterini sağ eliyle alır, Cehennem’den kurtulmaya kendisine berat verilir. Yakınlarından 70 kişiye şefaat eder. ”

14. “Kim Cuma günü Yasin ve Saffât surelerini okur, sonra Allah’tan bir şey isterse, Allah istediğini ona verecektir.”

15. “Kim Yasin’i yazar ve suyunu içerse, kalbine bin tane şifa ilacı girer. Rahmet ve merhamet duyguları çoğalır.”
Görülüyor ki Yasin’in çok büyük faziletleri vardır. Bunları burada saymakla bitiremeyeceğiz. Çünkü Cenabı-ı Hakk’m kelamının sonu yoktur. Kendi büyüklüğünün sonu olmadığı gibi, kelamının da sonu olmayacağı şüphesizdir. Nice sıkılmış insanlar Yasin okumak suretiyle ferahlamışlardır; nice darda kalmış kimseler Yasin okumak neticesinde genişliğe kavuşmuşlardır.

Yukarıda sıraladığımız on beş kadar hadis-i şerifle Yasin-i Şerifin ne kadar önem taşıdığı ve ne büyük kazançlar bize sağladığı görülmektedir. Kuvvetli iman sahibi kişiler buna inanır ve devamlı bir surette gece ve gündüz Yasin-i Şerif okumaya devam ederler.

Başı ucunda Yasin okunan ağır bir hastanın can çekişmesinin ve Hz. Azrail ile pençeleşmesinin kolay olacağına şüphe yoktur. Onun için ölmeden önce ağır hastalarımızı Yasin’siz bırakmayalım, onları Yasın ile taltif edelim, bu vesile ile azap meleklerini uzaklaştırıp rahmet meleklerini yanına toplamaya yardım etmiş olalım.

Eğer biz bu şekilde büyüklerimize görev yaparsak, bizden sonra gelen yeni kuşaklar da bizlere gördükleri bu güzelim adetleri yaparlar ve böylece neşeli bir şekilde dünyadan ayrılmış oluruz.

Category: Duaların Faziletleri

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.