Rüyada Marangoz Görmek Ne Anlama Gelir Neye İşarettir?

kayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Marangoz görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Sizde rüyanızda Marangoz gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz. Rüyada görülen marangoz, öğretici ve eğitici bir kimse olarak tanımlanır. Çünkü marangoz ağaçları yontar biçimlendirir ve insanların hizmetine sunar. Bazen kârlı bir işe çağrışım yapar. Bazen… Read More »

Evlilik Ve Hıristiyanlık

Tarih süreci içinde, İsrail oğullarının dinî statülerinden sonra gelen en büyük dinî kaynak Hıristiyanlık olmuştur. Hıristiyanlık sosyal hükümler açısından pek ileri gidememiştir. Çünkü kanunlarla yıpratılmış bir çevrede doğmuştu. Kanunların pekiştirilmesi, tabiî geleneklerin, dikta ve çığırıyla önüne sedler çekilmişti. Bölgede bulunan müfrit ve saldırgan iki toplumun tuzağına düşmüştür. Yer yer kul evliliğine bazen da ahiret hayatındaki… Read More »

Rüya Gören Kişinin Yapacağı Zikirler

4 9 . Ebu Seleme b. Abdurrahman (radıyallahu anh) dedi ki: Ebu Katade b. Rabi’yi şöyle söylerken işittim: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem )’ i işittim, şöyle buyuruyordu: “Rüya Allah (Subhanehu ve Teala)’ d a n , kâbus ise şeytandandır. Biriniz hoşlanmadığı bir rüya görüp de uyandığı zaman sol tarafına üç kere tükürsün ve şeytanın… Read More »

Rüyada Mangal Görmek Ne Anlama Gelir Neye İşarettir?

kayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Mangal görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Sizde rüyanızda Mangal gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz. Rüyada görülen mangal, evin sahibi olarak tanımlanır. Bazan da umutsuz bir aşka, kara sevdaya işaret sayılır. Ayrıca günah işlemeye, zina suçuna ya da hırsızlığa yorumlanır. Kimi… Read More »

Evlilik

Evlilik, eşler arasındaki ideal ve meşru bir bağdır. İnsan ve nevine bağlı diğer sosyal kurumlar onunla korunur. İzdivaçla ilgili islâmi kanunlar evliliğin her halükardaki sosyal tavırlarını her yönüyle kuşatır. İdeal ve vakalara bağlı izdivac’ın hükümleri ancak, İslâmî kanunlarla kaimdir. Genellikle islâma, özellikle müslümanlar arasındaki İslâmî evliliğe karşı olan kimselerin kavrayamadıkları önemli nokta: İslâmın birden fazla… Read More »

Uykusunda Korkan veya Üzülen Kimsenin Yapacağı Zikirler

4 7. Ebu Büreyde (radıyallahu anft/dan rivayet edildiğine göre, Halid b. Velid (radıyallahu anh) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve 45 ibn Sınnî, 5. sellem)’e “Ey Allah’ın Rasulü, geceleyin uyku uyuyamıyorum” dedi. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Yatağına yattığında ‘Yedi kat göğün ve gölgelediklerinin, yedi kat yerin ve bitirdiklerinin, şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan A… Read More »

Rüyada Mandıra Görmek Ne Demek, Neye İşarettir?

kayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Mandıra görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Sizde rüyanızda Mandıra gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz. Rüyada görülen mandıra, zenginliğe çağrışım apar. Ayrıca çok mal ve çok paraya işaret sayılır. Bazen ırkıçlığa, düşmanlığa ya da dinde noksanlığa yorumlanır. Bazen da, mutluluğa, hayra,… Read More »

Kadın Hakları

Kur’an-ı Kerim’de hakları eşitlik gerçeği için en büyük adalet sistemidir. Beşer cinsinin ayrı ayrı tüm hukuku da bu sistemle kâimdir ki, ana umdesi haklarla görevler arası eşitliktir. Erkek ve kadın, dünyamızda çalışma, güç ve görev bakımından farklı olmasına rağmen haklarda mutlak olarak eşit olduklarını ileri sürmek mümkün değildir. Bu eşitlik değil, toplumda aşağı zümreler için… Read More »

Gece Uykusundan Uyanınca Yapılacak Zikirler

42 . Ubade b. es-Samit (radıyallahu anhfdan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim, geceleyin uyanıp da ‘Allah’tan başka ilah yoktur. O birdir ve şeriki yoktur. M ülk O ’nundur ve ham d O ’nadır. O ’nun her şeye gücü yeter. Hamd A llah ’adır. Allah, eksiklikten m ünezzehtir. A llah… Read More »

Rüyada Mandalina Görmek Ne Anlama Gelir Neye İşarettir?

kayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Mandalina görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Sizde rüyanızda Mandalina gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz. Rüyada görülen mandalina, hastalıktan şifaya İyim ı eder. Ayrıca davranışları tutarlı olmayan, bazen güler yüzlü, aman ise asık suratlı olan bir kimse olarak da tanımlanır. M… Read More »

Örtünme

Batı’da tesettür meselesinin İslâm’la doğduğu söylenir. Ama, çoğu konuda olduğu gibi bu da, yaygın vehimlerdendir. Onlara göre Hz. Muhammed’in dâveti başlamadan önce ne Arap Yarımadası’nda ne de diğer ülkelerde tesettür mefhumu vardı. Örtülü kadın denince Müslüman kadın, özellikle Türk kadınlarını hatırlamaktadırlar. Bilhassa müslüman Türk hanımlarını İslâm kadınlarına mahsus ideal timsal olarak kabul etmişlerdir. Çünkü hilâfet… Read More »

Yatmadan Önce Yapdacak Zikirler

29 . Huzeyfe (radıyallahu anh) şöyle demiştir: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) uyumak istediği zaman “A llah’ım, senin isminle ölür ve yaşarım ” derdi.Uykusundan uyandığında ise “Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah’a hamdolsun. Yeniden diriliş, ancak O ’nadır” derdi.3°Aişe (radıyallahu anhaf dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) her gece yatağına uzandığında… Read More »

Başladığı İşi Kolay Bitirmek İçin

99 – ES SABÛR : [ Çok sabırlı ] Zikir Sayısı : 298 – Başladığı işi kolay bitirmek için okunur. Ebced değeri 298 Ya Sabur ismini zikreden; şiddet ve zorluk görmez. Müşkülat anında Allah, sabır ve sebat ihsan eder. Teşebbüs ettiği her işi tamamlamadan bırakmaz. O işten acizlik getirmez, ondan vaz geçmeden sonunu getirir. Kalbi… Read More »

Rüyada Manda Görmek Ne Demek, Neye İşarettir?

kayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Manda görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Sizde rüyanızda Manda gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz. Rüyada görülen manda, kimseden korkusu olmayan, güçlü kuvvetli aynı zamanda dini inancı zayıf bir kimseyi çağrıştırır. Bazmı, berekete, bolluğa, zenginliğe veya sevincebazan da, kıtlık çekmeye, yoksulluğa,… Read More »

Allah’ı Zikretmek

Allah (Subhanehu ve Teala) şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler, A lla h ’ı çok zikredin! O ’nu, sabah- akşam teşbih edin!” (Ahzab, 41-42) (Akşam olarak tercüme ettiğimiz ayette geçen) “Asîle” kelimesi, ikindi ile akşam arasındaki vakte denilmektedir. “Rabbini, içinden, yalvararak ve ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam an ve gafillerden olm a!” (A ’raf, 205)… Read More »

İçki Ve Zindan Kurtulmak Ve Güzel Ahlak İçin Okunur

98 – ER RAŞÎD : [ Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran ] Zikir Sayısı: 514 – İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için okunur. Ebced değeri 514 Ya Raşîd ismini zikredenin ameli kabul görür. Duası, niyazı, yalvarış ve yakarışları kabul olur. Okuyan ıslah olur. Pişman… Read More »

Rüyada Mala Görmek Ne Demek, Neye İşarettir?

kayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Mala görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Sizde rüyanızda Mala gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz. Rüyada görülen mala, düzeni seven titiz, bildiğinden şaşmayan biri olarak tanımlanır. Bazen bir sırrın  bir kabahatin gizlenmesine işaret sayılır. Kimi zaman sefilim çekmeye, yolculuğa yahut sıkıntıya… Read More »

Rüyada Manav Görmek Ne Demek, Neye İşarettir?

kayipdualar.net sitemizin İslami rüya tabirleri bölümünde sizlere rüyada Manav görmenin ne anlama geldiğini neye işaret olduğunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Sizde rüyanızda Manav gördüyseniz ne demek olduğunu neye işarettir öğrenebilirsiniz. Rüyada görülen manav, geçimini zorlukla sağlayabilen aynı zamanda ibadetini aksatmayan halktan birim tanımlar. Ayrıca güçlükle elde edilen hayırlı ve bereketli mala işaret sayılır. Bazen sadık, güvenilir… Read More »

Zikrin Fazileti

ı . Ebu Derda (radıyallahu anh)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Size amellerinizin en hayırlısını, Melikiniz (Allah) katında en temiz olanını, derece olarak en çok yükseltenini, sizin için altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı olanını, düşmanlarınızla karşılaşmaktan, onların boynunu vurmaktan ve onların da sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlı olanını haber vereyim… Read More »

Bol Mal Şeref Ve Rızık Sahibi Olmak Okunacak Esma-ül Hüsna

97 – EL VÂRİS: [ Hakiki malik/sahibi olan ] Zikir Sayısı: 707 – Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak. Ebced değeri 707 Ya Varis ismini zikreden kişi; mal, mülk ve itibar sahibi olur. İnsanlar arasında nüfuz ve merci sahibi olur. İsteklerine çabuk kavuşur. Kötülüklerden muhafaza olur.