Acziyet veya Aşırılık Göstermeksizin Kaza ve Kadere Razı Olmak

By | 19 Aralık 2022

“Ey zman edenler! Siz, yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında ‘Onlar yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülm
ezlerdi’ diyenler gibi olmayın! Allah bunu onların kalplerinde bir hasret olarak bıraksın. Dirilten de öldüren de Allah’tır. Allah işlediklerinizi hakkıyla görendir.” (Al-i İmran, 156Ebu Hureyre (radıyallahu anhfdan rivayet edildiğine
göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Kuvvetli
mümin, zayıf müminden daha hayırlı ve daha makbuldür.
(Müminlerin) hepsinde hayır vardır. Sana fayda verecek şey için
çaba göster. Allah’tan yardım iste ve sakın aciz olma! Sana, bir
bela ve musibet dokunursa ‘Ah! Keşke şöyle yapsaydım şöyle
şöyle olurdu’ deme, bilakis ‘Allah, böyle takdir etti ve dilediğini
yaptı’ de! Doğrusu ‘keşke’ sözü şeytanın ameline yol açar. J A vf b. Malik’ten rivayet olunduğuna göre Rasulullah
(sallallahu aleyhi ve sellem) iki kişi arasında hüküm verdi. Aleyhine
hüküm verilen “Allah bana yeter. O, ne güzel vekildir” deyince
Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Allah, acizliği
kınar. Fakat sana civanmertlik gerekir. Eğer bir iş, sana galebe
çalarsa ‘Allah bana yeter. O, ne güzel vekildir’ de! Ebu Davud rivayet
etmiştir.

Category: En Güzel Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.