Aile Geçimi İçin Dua

By | 07 Aralık 2013

duaAile geçimi için hangi duaları okumalıyız? Zengin olmak için okunacak dua. Fakir bir adamın Rasulullah’a fakirlikten yana dert yandığı ve Rasulullah’ın tavsiyesiyle zengin olduğu bu rivayette belirtilmektedir.

Sehl b. Sa’d(r.a.) rivayet ediyor:
Adamın biri huzur-u saadete geldi. Fakirlikten ve hayat şartlarının ağırlığından dert yandı.

Resulüllah (s.a.v.) bu kimseye şöyle buyurdu:
“Evine girdiğin zaman evde kimse olsun olmasın selam ver,sonra benim üzerime salat ü selam getir ve bir kerede İhlas Suresi’ni oku.”
O kişi Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bu tavsiyesini yerine getirdi.Allah Teala o kimseye rızık kapılarını sonuna kadar açtı ve o kimse zenginlerden oldu.(el-Mecalisü’s-senaiyye)