Aksırana Dua Etmek ve Esnemenin Hükmü

By | 10 Aralık 2013

duaAksırana Dua Etmek ve Esnemenin Hükmü Nedir? Hapşırınca hangi dua edilir? Hapşurana yapılacak dua, söylenecek söz nedir?

Ebu Hureyre radıyallahu anhden: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Binaenaleyh bi¬riniz aksırıp da elhamdülillah derse, onu duyan her müslü-manın ona: Yerhamükallah (Allah sana merhamet etsin) demesi hak olur. Esneme ise şeytandandır. Biriniz esnediği zaman elinden geldiği kadar onu önlemeğe çalışsın. Zira biriniz esneyince şeytan ona güler. Buharı, Ecleb, 6223.

Ebu Hureyre radıyallahu anhden rivayet edildiğine göre: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı zaman Elhamdülillah, desin. Din kardeşi yahut yanındaki de ona: Yerhamükallah, desin. Bunu söyleyince, aksıran da: Yehdiyekümullah ve yuslihu baleküm (Allah size hidayet etsin ve işlerinizi düzeltsin) desin. Buharı, Edeb, 6224; Ebu Davud, Edeb, 5033.