Anne Ve Baba Hakkı

By | 18 Şubat 2015

Resulü Ekrem şöyle buyurmuşlardır: Anne Ve Baba Hakkı

”Ana ve babasına karşı gelen evlada, Allah tarafından şöyle nida edilir:
“Sen dilediğin kadar ibadet yap. Onlara asi olduğun müddetçe ben seni katiyyen affetmiyeceğim.”

Baba ve anasına iyilik edip onların rızasını alana da, Allah Teala şöyle nida eder:
”Sen de istediğini yap. Değil mi ki sen onlara iyilikte bulunuyorsun. Ben de seni affedeceğim.”

Hazreti Peygamber buyuruyor:
“Kur’an’ı okuyup da onunla amel etmeyen, onu okumamış sayılır, ana ve babasına sert gözle bakan onlara iyilik yapmamış olur. İşte ne benim, ne de onların birbirimizle hiç alakası yoktur.”

Yine Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:
“Ana babasına iyilik eden kimse istediğini yapsın, katiyyen cehenneme girmeyecektir. Onlara isyan eden de istediği kadar ibadet yapsın. O da cennete girmeyecektir.”

Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: Anne Ve Baba Hakkı
“Hiç bir evlad yoktur ki, babasına merhamet ile baksın da Allah Teala onun her bakışına karşılık, kabul olunmuş bir hac sevabı vermesin.”

Bunun üzerine Efendimiz’e sordular: Anne Ve Baba Hakkı
“Her gün yüz defa baksa da mı?”
“Evet, Allah daha çoğunu ve güzelini vermeye kadirdir.”

Efendimiz buyurdu:
“Baba ve anasının kabrini ziyaret eden kimseye Allah Teala kabul olunmuş bir hac sevabı verir. Ana ve babasının kabirlerini çok ziyaret edenlerin kabirlerini de, melekler ziyaret ederler.”
Efendimizin şu hadisini iyi dinle kardeşim! “Baba ve anasına karşı gelene Allah lanet etsin.”
Başka bir hadiste de Efendimiz şöyle buyurdu: “Baba ve anasına duada bulunmayanın rızkı kesilir.”