Arafat’a Giderken Okunacak Dua

By | 23 Ekim 2014

duaArafat’a Giderken Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme ileyke teveccehtü ve aleyke tevekkeltü ve vecheke eradtü. Es’elüke en tübârike.lî seferî ve takdiye biarafâtin hâcetî ve en tağfire lî zünûbî ve tec’alenî mimmen tübâhî bihi melâiketüke.

Arafat’a Giderken Okunacak Dua Türkçe Anlamı : Ey Allah’ım, Sana döndüm, Sana güvendim. Senin rızanı istedim. Yolculuğumu bana mübarek yapmanı, Arafat’ta dileğimi yerine getirmeni, hatalarımı bağışlamanı ve beni meleklerin hoşlandığı kişilerden kılmanı arzu ediyorum Senden.”

Arafat’ta okunacak dualardan bir tanesi de bu duadır. Orası bir nevi mahşerdir. Çeşitli duaların ve yalvarmaların yapıldığı mukaddes bir yerdir. Cennet bahçesinden bir bahçe dense yeridir. Orada yapılan bütün dualar makbuldür. Bütün haklar düşer, ancak kul haklan Arafat’ta yalvarmakla düşmez. Allah ile kul arasındaki haklar düşebilir. Bu hususta Peygamberimizin birçok müjdeleri vardır.

 

Arafat’ta dilimizin döndüğü, fikrimizin ulaştığı kadar dua yapmalı, ağlayıp sızlamalıdır. Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor:

“Günlerin en hayırlısı arifedir. Eğer Arife Günü Cumaya tesadüf ederse, Cumaya tesadüf etmeyen yetmiş hacdan daha faziletletlidir.

Arife Günü’ne bu ismin verilmesinde birçok hikmetler vardır. Çünkü bugün insanların ibadet ve takvaları ile kendilerini Cenabı-ı Hakk’a bildirdikleri ve Cenabı-ı Hakkım da mağfiret ve rahmet ile kendini kullarına gösterdiği gündür. Onun için bugün kulların Allah’a son derece dua ve niyazda bulunacakları hayırlı bir gündür.

Kâbe-i Muazzama ve onun etrafı bütün dünyadaki Müslümanlara bir umumi sergi ve senelik bir kongre ve bir İslam meclisidir. Bu meclise doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden, yakından ve uzaktan, her devlet ve milletten Müslümanlar gelir, hepsinin dileği bir, gayesi bir, Rabbi bir, yalvarışı bir.

İşte Arafat, seçkin yerlerden bir tanesidir. Burada sadakat ile dua yapılmalı ve günahları döküp öylece geriye dönmelidir.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.