Asr Suresinin Fazileti

By | 20 Ocak 2014

sifali-dualarAsr Suresinin Fazileti Nedir? Asr Suresinin Fazileti ve Faydaları Hakkında Sizler İçin Bu Makaleyi Derledik.

Asr Suresinin Arapça Okunuşu : Bismillahirrahmanirrahim, Vel asr. İnnel insane le fi husr. İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr.

Asr Suresinin Türkçe Meali Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).

Vel asri.
ASR’a yemin olsun ki,

İnnel insane lefiy husr.
İnsan gerçekten hüsrandadır.

İllelleziyne amenu ve amilus salihati, ve tevasav Bilhhakk ve tevasav Bis-sabr.

Ancak iman eden, ameli saliha işleyen, Hakkı ve sabrı tavsiye eden müstesna!

Asr sûresinin fazîleti
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

Kim Asr sûresini okursa, Allahü teâlâ onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.

Ebû Huzeyfe buyurdu ki:

Resûlullahın Eshâbından iki kimse karşılaştıklarında, biri diğerine Asr sûresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selâm vererek ayrılırlardı.

İmâm-ı Şâfiî buyurdu ki:

Kur’ân-ı kerîmde başka hiçbir sûre nâzil olmasaydı, şu pek kısa olan Asr sûresi bile, insanların dünya ve âhiret saadetlerini te’mine yeterdi. Bu sûre, Kur’ân-ı kerîmin bütün ilimlerini içine alır.