Ay Dolunay Görüldüğü Vakit Okunacak Dua

By | 12 Şubat 2017

Ay Görüldüğünde ya da Ay Dolunay Olarak Görüldüğünde Okunucak Dua.

Allâhümme ehillehû aleynâ bil emni vel îmâni ves selâmeti vel islâm. Rabbî ve rabbükellâhü hilâle ruşdin ve hayr.

Ay Dolunay Görüldüğü Vakit Okunucak Dua Manası: Allah’ım! Doğan bu hilali bizlere hayırlı, bereketli, imanımızı ve ibadetimizi devamlı ve selamette kıl. Ey hilal! Senin de benim de Rabbimiz Allah’tır. Hayırlı ve uğurlu ol.