Tag Archives: allah tan af dileme duası

Allahtan Af Dileme Duası

Allah’tan af dilemek, günahları itiraf etmek için yapılan duâ. Allah’a yakın olmak ve O’nun rızasına uygun hareket etmeyi sürdürme isteği, bazı duâ şekillerinin sebebini oluşturur. Bu bakımdan, insanlar kendilerini Allah’tan uzaklaşmış olarak gördüklerinde, bu kopukluğu pişmanlık, tevbe ve istiğfar (bağışlanma) talebiyle onarmaya çalışırlar. “Tevbe”nin kelime anlamı “günahı terk etmek, günahsızlık durumuna girmek”. İslâm literatüründeki anlamı… Read More »