Tag Archives: Arafat’tan Müzdelife’ye Geliş Sırasında Müstehab Olan Zikirler

Arafat’tan Müzdelife’ye Geliş Sırasında Müstehab Olan Zikirler Ve Dualar

Her yerde çok telbiye getirmenin müstehab olduğunu daha evvel gördük. Burası (Müzdelife) ise bu yerlerin en mühimlerindendir. Bunun için burada çokça Kur’ân okumalı ve çok dua etmelidir. Lâ ilahe illallahu vallahu ekber. “[Allah’dan başka ilâh yoktur ve Allah en büyüktür]” demek ve bunu tekrar etmek müstehabdır. Bunun gibi, ileyke allahümme erğabü ve iyyâke ercû fetekabbel… Read More »