Tag Archives: Bu dua sayesinde evlendim Kadınlar Kulübü

Hayırlı Bir Evlilik İçin Yapılacak Dualar

♦> Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin in vec’alnâ lil muttakîne imâmâ(imâmen). “Onlar, “Ey rabbimiz!” derler, “Bize m utluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet; bizi günahtan sakınanlara öncü yap!”” (Furkân; 74) ♦> Kale innî urîdu en unkihake ihdâbneteyye hâteyni alâ en te’curanî semâniye hıcec(hıcecin), fe in etmemte aşran fe min… Read More »