Tag Archives: kanser hastalığı için okunacak dua

Kanser İçin Okunacak Dua

Kanser İçin Okunacak Dua İle Allah’ın İzniyle Duayı Okuyan Kişi Şifa Bulur. Şifa Allah’tandır O’na Dua Edin Şifa İsteyin. Kanser İçin Okunacak Dua Bismillahirrahmanirrahim “Ve yeşfi suduura kavmin mu’minin””Ve şifaun lima fissudur””Fihi şifaun linnas””Ve nunezzilu minel kurani ma huve şifaun rahmetun””Ve iza maridtu fehuve yeşfin””Kul huve lillezine amenu huden ve şifa””