Tag Archives: karia suresi okunuşu

Karia Suresinin Fazileti

Karia Suresinin Fazileti Diğer Sureler Gibi Oldukça Fazladır. Allah Kelamı olan her cümle anlamlıdır ve faidelidir. Karia Suresinin Fazileti İçin Arapça ve Türkçe Manası Aşağıdadır. Bismillâhirrahmânirrahiym. El kâriah. Mel kâriah. Ve mâ edrâke mel kâriah. Yevme yekûnun nâsü kel ferâşil nıcbsûs. Ve tekûnül cibâlü kel ıhnil menfûş. Fe emmâ men sekulet mevâziynüh. Fe hüve fî ıyşetin… Read More »