Tag Archives: nazar duası

Nazar Değene Okunan Dua

Nazar, kötü gözle bakanların karşısında ki insanın ruh haline yaptığı etkiler ve bedenen sıkıntılı bir duruma girmesi halidir. Nazar değene aşağıda ki şu âyeti kerime okumalıdır : Bismillâhirrahmânirrahîm Ve in yekâdüllezîne keferû le-yüzlikûneke biebsârihim lemmâ semiûz-zikre ve yekûlûne inne-hu lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrün lil-âlemîn. Bismillâhi, Allâhümme ezhib harrehâ ve berdehâ ve vasayehâ Ayrıca… Read More »

Nazar Değmemesi İçin Dua

Nazar Değmemesi İçin Allah Rasûlü (s.a.v.) Torunları, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e şöyle duâ ederdi: “E’ûzu bikelimâtillâhi’t-tâmmeti min külli şeytanin ve hâmmetin ve min külli ‘aynin lâmmeh.” Dua Manası : Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimelerin yüzü suyu hürmetine Allah’a sığınırım. (Buhârî: 4/119)