Tag Archives: ölen biri için okunacak dua

Ölen Kişiye Karşı Okunacak Dua

Ölen Kişiye Karşı Okunacak Dua Arapçası : İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ve inne ilâ Rabbinâ lemünkalibûne, Allâhümmek’tübhü indeke fîl muhsinîne vec’al kitâbehu fî il- liyyîn. Vehlufhü fî ehlihi fîl ğâbirîne, velâ tahrimnâ ecrehu velâ teftinnâ ba’dehu. Ölen Kişiye Karşı Okunacak Dua Türkçesi : “Şüphesiz biz Allah’tan gelmiş ve Allah’a gidiyoruz. Ve biz ahrette yine O’na dönücüleriz. Allah’ım,… Read More »