Tag Archives: rızık duası

Bereket İçin Okunacak Ayetler

❖ Meselullezîne yunfikûne em vâlehum fî sebîlillâhi ke meseli habbetitı enbetet seb’a senâbilefî külli sunbuletitı mietu habbetitı, vallâhu yudâifu li men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun). “Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir, Allah (zât ve sıfatlarında) sınırsızdır, her şeyi bilm… Read More »

Rızkın Açılması İçin Okunacak Dualar

Rızkın açılması ve bolluğu için Rızık Duası okunur. Rızık Duası okunduğu zaman bolluk ve bereket Allah’ın izniyle çoğalır ve artar. İşte Rızkın Açılması İçin Okunacak Dualar ve Anlamları;  ** Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşâü ve hüve kaviyyün aziz. ** Allahümme’r-zuknâ rizkan halâlen tayyiben bilâ keddi ve’s-tecib duâ’enâ bilâ radd. Ve neûzu bike ani’lfadîhateyni el-fakru… Read More »