Duhan Suresi’nden Sonra Okunacak Dua

By | 30 Aralık 2014

cropped-dua.jpgDuhan Suresi’nden Sonra Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme innî es’elüke bi esmâike yâ Mü’minü, yâ Müheymi- nü, yâ Müzeyyinü. Yâ Rabbi, kabbid hâcetî bi hürmeti Muhammedin hatemen-nebiyyîn ve bi hürmeti sûretid-Duhâni.

Yâ Allâhu, yâ Ğafûru, yâ Settâru, yâ Şekûru, yâ Mâlikü lâ yurâmü, yâ Azîzü lâ yenâmü. Yâ Kâimen lâ yezâlü, yâ Alimen lâ yensâ, yâ Bakiyen lâ yefnâ, yâ A’zamu min külli azîmin. Yâ men hüve fî sultânihi kaviyyün, yâ men hüve fî izzihi latîfun, şerîfün, yâ men hüve aleyhi yetevekkelü mütevekkilûn, yâ men hüve ileyhi yelce’ül mül- ceûn. Ikdi hâcetî bi hürmeti sûretid-Duhân.

Yâ Allâhu, yâ Rabbi, yâ Hayyu, yâ Kayyûmu, ıkdi havâici ve havâice cemîel müslimîne, bi hürmeti Muhammedin ve âlihi ecmaîne. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn, vel hamdülillâhi Rabbil âlemîn.

Duhan Suresi’nden Sonra Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Allah’ım, isimlerin hürmetine, Mümin, Müheymin, Müzeyyin isimlerinin hürmetine Senden duamın kabulünü isterim. Nebilerin sonuncusu olan Hz. Muhammed Mustafa hürmetine ve Duhan Suresi hürmetine duamı kabul eyle. Dileklerimi yerine getir Allah’ım.”

“Ey affı çok ve günah örtmesi bol olan, ezelde şükredilmiş, her şeye sahip olan, herkesi gözetleyen ve herkese hükmeden ve asla uyumayan Allah’ım, Muratlarımı yerine getir; lütfunu, keremini bizden esirgeme. Ey devamlı kaim olan, bilen ve unutmayan, ebedi olup sona ermeyen Allah’ım. Ey yüceler yücesi olan kudret ve saltanatı büyük olan ve kuvvetli olan Allah’ım. Ey izzeti ve kudreti sonsuz olan, lütfü bol olan Allah’ım. Ey bütün kâinatın dayanağı olan ve herkesin sığınağı olan Allah’ım; dileğimi şu Duhan Suresi hürmetine kabul eyle, muradımı haileyle.”

“Ya Allah, ya Rab, ya Hay, ya Kayyum isimlerin hürmetine dileklerimi ve bütün Müslümanların hacet ve dileklerini, Hz. Muhammed Mustafa hürmetine, onun ailesinin ve ashabının tümünün hürmetine rahmetin ile kabul eyle Allah’ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.