Düşman Şerrinden Halas (Kurtulmak) İçin Her Sabah Yedi Defa

By | 30 Kasım 2014

duaDüşman Şerrinden Halas (Kurtulmak) İçin Her Sabah Yedi Defa Okunacak Dua Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.)

Allâhummahruz bi hırzi kudretike min keydil a’dâi, ve hallisnî bi mennike an sûi kasdil eşkıyâi ve eûzü bike min kahril kâhirîne ve zulmiz-zâlimîne ve keydil ümerâil hâsidîne ve ta’nil eşkıyâil müfsidîne ve şemâtetil eşirrâil muzırrîne, vel hamdülillâhi Rabbil âlemîn

Düşman Şerrinden Halas (Kurtulmak) İçin Her Sabah Yedi Defa Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.”

“Allah’ım, düşmanların ellerinden kudretinle beni muhafaza et. Eşkıyanın kötülüklerinden beni muhafaza et. Kahredicilerin şerrinden Sana sığınırım. Zalimlerin zulmünden ve hasetçilerin hasedinden Sana sığınırım, eşkıyanın, müfsitlerin (fesatçıların) ve kötü kimselerin fenalıklarından, şerrinden Sana sığınırım, Âlemlerin Rabbine hamd ve sena ederim.”

Düşmanların şerrinden korunmak için okunacak bu dua tecrübe edilmiş dualardandır. Zalimlerin zulmünden ve eşkıyaların baskınından korunmak için bu dua okunmalıdır. Büyüklerimiz bu duayı bu gibi önemli hadiseler anında okumuşlar ve Hakk’a sığınmışlardır.

Ayrıca, haset edenlerin hasetliklerinden kurtulmak için de yine bu duanın okunması tavsiye edilmektedir. İlk defa haset eden Şeytan olmuş ve bu sebeple Allah’ın huzurundan kovulmuştur. Hz. Âdem’i hazmedememiş, “Ben ateşten, o topraktan yaratılmıştır. Ben ondan Hayırlıyım!” demek istemiş ve ilk haset kapısını o melun (lanetlik) açmıştır.
Dünyada meydana gelen kötülüklerin çoğunun hasetlikten meydana geldiklerine şüphe yoktur. Yüce Allah, Peygamberim iz’e Felâk Suresi’nde Rabbine sığınmasını tavsiye etmiş ve bu sığınmaların sonunda da: “Haset edenlerin şerrinden Sana sığınırım, Allah’ım.” demesini emretmiştir.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.